Bestuur

Afscheid van Jo Bosma en Leo Visser in 2015

Het bestuur van de Stichting ''Foar de Neiteam'' wordt gevormd door liefhebbers.
Voorzitter Sippy Tigchelaar (vanaf 2015), secretaris Jon Visser (vanaf 2013), penningmeester Peter de Jong (vanaf 2017). Leden zijn Frits J. Jansen (vanaf 2007), Age Veldboom (vanaf 2013), Theunis van der Meer (vanaf 2015), Oebele Brouwer (vanaf 2017) en Sjoerd Joustra (vanaf 2018).
Adviseur: Jan de Vries (vanaf 2015).


Oud bestuursleden waren: Douwe Jelles Sieswerda† (2003), mr. R.S. (Rienk) Wegener Sleeswijk (2003-2006), mr. J.K. (Koos) Rademakers† (2003-2013), Jack Cramer (2003-2013), Cees Amels (2003-2013), Leo Visser (2003-2015), Jo Bosma† (2003-2015), Jelmer Kuipers (2003-2016), Joop Louwenaar (2014-2016) en Sietske Meeter (2015-2017).
Voormalig adviseur was Klaas Jansma (2003-2018).


Het correspondentieadres van het bestuur is
Secretaris Stichting ''Foar de Neiteam''
de heer J. Visser
Turfland 17
8531 JJ  LEMMER
E-mail: secretaris@skutsjehistorie.nl


Laatst gewijzigd op: 8 oktober 2018

ga naar onze facebookpagina