Activiteiten

  • Sinds de oprichting in 2003 heeft de Stichting 'Foar de Neiteam' zich intensief bezig gehouden met het vastleggen, documenteren, toegankelijk maken en overdragen van historische gegevens van sk├╗tsjes. Een aantal publicaties waar de Stichting aan heeft meegewerkt is in de afgelopen jaren verschenen. In 2002/2003 is door de Stichting de opzet en uitgave van een Fries-Nederlands schipperswoordenboek Skipperstaal mogelijk gemaakt. Daarnaast zijn Van Zwaluw tot Roek (2005), Voor eigen Risico (2007), Van Ambulant tot Zwaluw (2007), Lemster Sk├╗tsje (2008), Jachten en Jagen (2008), Eeuwig bomend, 100 jaar Gudsekop (2008), Troch de Wyn (2011), Van Schroot naar Vloot (2016) en Meeter na Meeter (2018) mogelijk gemaakt door de Stichting;
  • Er is een begin gemaakt met digitale verwerking van een uitgebreid historisch archief;
  • Er wordt aandacht gegeven aan het sk├╗tsjesilen met de jeugd in samenwerking met het Sk├╗tsjemuseum, CIOS, IFKS, SKS en de Commissie VSB van de SKS.

Boeken

Nederlands/Fries, geïllustreerd, 336 pagina's, ISBN: 90-806550-7-4 Nederlands, geïllustreerd, 128 pagina's, ISBN13: 9789077948064 Nederlands, geïllustreerd, 240 pagina's, ISBN: 978-90-77948-16-3 Nederlands, 121 pagina's, ISBN: 978-90-77948-18-7 Nederlands, geïllustreerd, 176 pagina's, ISBN: 978-90-77948-24-8 Nederlands, geïllustreerd, 179 pagina's, ISBN: 978-90-330-0794-1 Nederlands, geïllustreerd, Nederlands, rijk geïllustreerd, 592 pagina's, ISBN: 978-90-77948-66-8 Nederlands, rijk geïllustreerd, 240 pagina's, ISBN: 9789077948866 Nederlands/Fries, rijk geïllustreerd, 124 pagina's, ISBN: 9789082896800

Laatst gewijzigd op: 17 december 2018

ga naar onze facebookpagina