Gerben van Manen, Heerenveen

Elk schip heeft een geschiedenis. Van sommige is wel een boek te schrijven. Maar van veel nu nog varende of bewoonde sk?tsjes zijn niet alle feiten bekend. Waar is een schip gebouwd, door wie, in wiens opdracht? Wat waren de oorspronkelijke afmetingen? Hoe vaak is het verbouwd? Welke vracht werd ermee vervoerd? Door wie? Welke wedstrijdprestaties zijn ermee geleverd?

Het is van groot belang dat deze gegevens worden verzameld, en toegankelijk gemaakt voor een breder publiek dan eigenaren alleen. Kennis van al deze zaken kan ook bijdragen tot discussies over originaliteit.

In opdracht van de Stichting Foar de Neiteam verzamelt Frits Jansen zoveel mogelijk gegevens van zoveel mogelijk schepen. Om te beginnen die van de SKS en van de IFKS. En vervolgens van alles wat er onder de aanduiding Sk?tsje nog ergens vaart.
Natuurlijk kan dit niet zonder medewerking van sk?tsjeliefhebbers. Daarvoor is een speciaal formulier ontwikkeld wat u hier kunt downloaden. De voortgang van het project kunnen we via deze site volgen.


Overzicht van alle geregistreerde sk没tsjes

In 2007 is begonnen met alle registratiegegevens van sk没tsjes te verzamelen uit de klappers van de Scheepsregistratiedienst in Rotterdam. Voor een overzicht van alle ooit geregistreerde sk没tsjes, de werf waar ze gebouwd werden en de namen van de opdrachtgevers van de metingen klikt u in het menu links op 'Overzicht sk没tsjes'.


Laatst gewijzigd op: 17 oktober 2019

ga naar onze facebookpagina