Bestuur

Afscheid van Jo Bosma en Leo Visser in 2015

Het bestuur van de Stichting ''Foar de Neiteam'' wordt gevormd door liefhebbers.
Voorzitter Sippy Tigchelaar (vanaf 2015), secretaris Sjoerd Joustra (vanaf 2018), penningmeester Peter de Jong (vanaf 2017). Leden zijn Frits J. Jansen (vanaf 2007), Age Veldboom (vanaf 2013), Jon Visser (vanaf 2013), Theunis van der Meer (vanaf 2015) en Oebele Brouwer (vanaf 2017).
Adviseur: Jan de Vries (vanaf 2015).

Oud bestuursleden waren: Douwe Jelles Sieswerdaā€  (2003), mr. R.S. (Rienk) Wegener Sleeswijk (2003-2006), mr. J.K. (Koos) Rademakersā€  (2003-2013), Jack Cramer (2003-2013), Cees Amels (2003-2013), Leo Visser (2003-2015), Jo Bosmaā€  (2003-2015), Jelmer Kuipers (2003-2016), Joop Louwenaar (2014-2016) en Sietske Meeter (2015-2017).
Voormalig adviseur was Klaas Jansma (2003-2018).

Het correspondentieadres van het bestuur:
Secretaris Stichting ''Foar de Neiteam''
de heer S. Joustra
De Simmerkrite 4
8621 DT Heeg
E-mail: secretaris@skutsjehistorie.nl


Laatst gewijzigd op: 20 december 2018

ga naar onze facebookpagina