Fotogalerij Sk鹴sjehistorie

2653 foto's - foto 1001 tot 1050

ingezonden door Willem Pater - De opbouw van de woonark is verwijderd, drie jaar restaureren volgden, 1998
ingezonden door Bart Nefkens - Als casco gevonden om weer opgebouwd te worden, 1985
ingezonden door Bart Nefkens
ingezonden door Rob Ligtenberg - In de singels van Franeker ligt Klaas Johannesz Boom in lange rijen te wachten op een vrachtje, 1935
ingezonden door Jan Nefkens - Lekker even droogvallen op het wad
ingezonden door Jan Nefkens - Wedstrijdzeilen met het zeil van de 'Lutgerdina Smeltekop' [L 837 N]
ingezonden door Jan de Vries - In het haventje van Midlaren aan het Zuidlaardermeer, 2014
ingezonden door Jan Nefkens - Ligplaats in Neck waar het sk没tsje al een kuip en een verlengde roef met een kleine luikenkap heeft, 1972
ingezonden door Jan Nefkens - Met verlengde roef tijdens een vakantie van de Fam. Nefkens. De mast was er toen al, het zeil nog niet
ingezonden door Bernd de Cneudt - De slemphouten zijn vervangen door een gelaste verlenging van het berghout
ingezonden door Bernd de Cneudt - De onconventionele lijnen van de kont, vergeleken met de meeste andere sk没tsjes
ingezonden door Bernd de Cneudt - De opbouw staat geheel op de oude den en overblijfselen van 't roefje, 2014
ingezonden door Jan Hollander - Met houten planken tot over de roef werd het ruim vergroot door Bergsma
ingezonden door Jan Hollander - De was van Jan H. Bergsma uit Terhorne hangt te drogen in de wind
ingezonden door Willem Plet - Een deel van d茅 Berlijnse Muur wordt daar in het ruim geladen, 2014 (zie ook http://www.wallbreakers.eu/nl/)
ingezonden door Johannes Jenze Luhoff - Als recreatieschip een fraaie verschijning in Belgi毛, 2014
ngezonden door Pieter Janssen - Het vertrek naar Groot Brittani毛, 2 okt. 2014
ingezonden door Jan Prins - Een deel van de Herenwal in Heerenveen. Voor de wal liggen drie schepen van de familie Hamstra, ze kwamen daar jarenlang overwinteren, 1969
ingezonden door Haiko van der Werff - De familie Boorsma op 'De Vier Gebroeders'
ingezonden door Frits J. Jansen - Nog alle originele items zijn op het sk没tsje te zien
ingezonden door Frits J. Jansen - Het sk没tsje weer prachtig opgeknapt, liggend in de Neare Galle in het Leechl芒n bij Grou,  2014
ingezonden door Jaap Bakker - Het door Albert Zwerver omgebouwde recreatieschip 'De Vereniging' in de Nieuwe Gracht te Haarlem, 1991
ingezonden door Jaap Bakker - Het woonschip 'Tillvaron' afgemeerd in de Eebuurt van Leeuwarden, 1955
ingezonden door Jaap Bakker - Moddervracht voor de polderdijken wordt gelost vanuit de 'Onderneming' bij Grouw
ingezonden door Durk Jan Broersma - Tweevoudig IFKS-kampioen in a-klasse, 2014
ingezonden door Willem Fokkema - Advertentie van verkoop uit de Hepkema's Courant, 1902
ingezonden door Sicco Hoekstra - In Gorredijk op het sk没tsje 'Cosmopoliet' [Hz 423 N] vlnr: latere eigenaar van de 'Henderika' Jitze Schaafsma, Hendrik Feenstra (vader van vrouw van Jitze), kinderen Geertje en Rienk, Henderika Schaafsma-Feenstra en haar moeder Geertje Feenstra-Gorter
afkomstig van www.dorpsarchieven.nl - RK-kerk van Oosterwierum met op de voorgrond het vrachtschip van Frittie Hoekstra
ingezonden door Jan de Vries - Na een overtocht liggend bij scheepswerf Talsma in Osingahuizen, te wachten op wat komen gaat
In Amsterdam, in de Nieuwe Houthaven, liggend op een zolderschuit wachtend op een nieuwe eigenaar, 2014
ingezonden door Bert Fokkema - Tweede helft '80 kwam het te koop toen de laatste van de familie die er altijd op woonde overleed
ingezonden door Bert Fokkema - Tientallen jaren lag het sk没tsje als woonschip in het Almelose kanaal in Zwolle
ingezonden door Claudia Kooij - Een foto van het schip uit 2007
ingezonden door C. Martinez van Andel - Als Admiraalschip bij het admiraalzeilen te Giesbeek (100-jarig bestaan Watersportverbond KNWV), 1990
ingezonden door C. Martinez van Andel - Sytse Tjeerdsz Sytema, 'Bekje' bijgenaamd
ingezonden door C. Martinez van Andel - De 'Lola Celesta' na de revit in 2014
ingezonden door C. Martinez van Andel - Een fraai aanblik op haar ligplaats in De Rijpwetering van dit speciale schip uit Leek, 2014
ingezonden door Henk van der Belt
ingezonden door Henk van der Belt
Het voormalig vrachtschip tegenwoordig als luxe charterschip
ingezonden door Frits J. Jansen, verkregen van Jan van Ameide - In Amsterdam lag de 鈥楴ooit Gedacht鈥 jaren als woonschip in de Bickersgracht aan het Prinseneiland, 1950
Ook in de Strontrace doet de Eelkje II het op de Ringvaart voortvarend. Met de winst voor zetschipper Klaas Jan Koopmans in 2012 en 2013.
ingezonden door Gr茅 Sijpersma-Dijkstra - Yfke Herkes Raukema met haar dochter Gr茅 en zoon Gerben kort na het overlijden van Jentje Dijkstra in 1950
ingezonden door Gr茅 Sijpersma-Dijkstra - Jentje Gerbens Dijkstra (*08-06-1905 te Hommerts - 鈥02-06-1950 te Sneek)
ingezonden door Pieter Dijkstra - Het hele schippersgezin Dijkstra. Daarop staan Gerben Pieters Dijkstra en Anna Boom (beiden geboren in 1864) en hun vier kinderen met de twee gebroeders Pieter (r.) en Botte, waar hun schip naar is genoemd, en de dochters Lokke (l.) en Hinke, 1906
ingezonden door Werom yn Terherne - Zicht op de Zandsloot te Terherne met dichtzet, dwinger en het met turf beladen sk没tsje van Atze van der Schouw
ingezonden door Marleen Gijsen - Liggend bij Van der Veen de scheepsmakelaar in Terherne, 2014
afkomstig uit 'Van Zwaluw tot Roek' - Sk没tsjesilen in Eernewoude met Anne Jongstra voorop gevolgt door Ale Zwerver met de 'Vier Gebroeders' [L 1729 N] en Sipke van der Veen met de 'Immetje' [L 2503 N], 1945
ingezonden door Jolanda Langhorst-Horst - Het sk没tsje van Ale Jasper op de voormalige helling van Croles in IJlst voor onderhoud