Fotogalerij Skūtsjehistorie

2604 foto's - foto 1251 tot 1300

ingezonden door Sikke Heerschop
ingezonden door Sikke Heerschop - Nu genaamde 'Viking' op zijn ligplaats in het Kempensedok te Antwerpen, 2012
ingezonden door Asse Velders - Voorzien van mooi houtsnijwerk en een zwaan op het helmhout
ingezonden door Asse Velders - 'The Swan', na een grondige restauratie, schitterd in het Canal du Midi in Frankrijk, 2013
ingezonden door Romano Straatman - Robert de Jong vindt een gaatje bij de boei
ingezonden door Romano Straatman - De 'Frisia' als wedstrijdschip op de Langweerder Wielen, 2011
ingezonden door Frits J. Jansen - De zwaardlieren zijn ook verwijderd. Nog goed is te zien in de riiswaring waar de ramen hebben gezeten
ingezonden door Frits J. Jansen - De durk is nog steeds mooi origineel
ingezonden door Frits J. Jansen - Inmiddels ontdaan van de lange roef wacht de 'Nooit Volmaakt' bij de RFU in Jirnsum voor een straalbeurt bij Elzinga, 2013
ingezonden door Danny Bosma - Martje van der Wal-Van der Veen in de roefingang. Gezien de schoenen op het dak zal de roef wel net weer schoon zijn gemaakt
ingezonden door Danny Bosma - Liggend in de Jouster Sylroede naast de werf van Van der Zee in Joure
ingezonden door Danny Bosma - Op het setboerd is te lezen: D. van der Wal 'Vertrouwen' 28  ton
ingezonden door Jaap Kaagman
ingezonden door Jaap Kaagman - De 'Lutske', zeilend op de Kaag. De rompkleur is veranderd in aubergine met groene berghouten, 1999
ingezonden door Jaap Kaagman - De 'Lutske' op de Kaag
ingezonden door Edwin de Boer - Varend op het Noordzeekanaal nabij Amsterdam, 2010
ingezonden door Geele Witteveen jr.
ingezonden door Geele Witteveen jr. - Het voorste schip is 'De Hoop' te Rinsemageest. Het schip daarachter is van zoon Lubbert Witteveen. De kleinste jongen op de loopplank is de jongste zoon Jan.
ingezonden door Geele Witteveen jr. - Geele Witteveen (*30-04-1880 te Leeuwarden - ā€ 16-07-1960 te Leeuwarden). De naam Geele komt uit moeder Lolkje haar familie Van der Wal. Geele van der Wal was de kapitein van de Stanfries X
ingezonden door Geele Witteveen jr. - 'De Hoop' liggend in Leeuwarden aan het Zuidvliet bij Machinefabriek Friesland, tegenover Noordvliet nr. 351, 1954
ingezonden door Willem van der Molen - 50 jaar huwelijk Hendrik en Christa van der Molen (centraal op de foto), 1922
Op de helling met nog een lange roef, 2006
ingezonden door Frits J. Jansen - De lange roef is verwijderd van de 'Bakkerskil'
ingezonden door Frits J. Jansen - Het schip van Frans de Jong in de Sibrandabuorster Feart te Sijbrandaburen
ingezonden door Sipke Jager - De houten roef is vervangen door weer een stalen roef, 1980
ingezonden door Sipke Jager - Op de oude dwarshelling van Bƻtenstfallaat wordt het schip verbouwd, 1980
ingezonden door Sipke Jager - 'De Vier Gebroeders' van Koopmans met houten opgebouwde roef voor recreatief vertoeven
ingezonden door Maria Westerop - De kwitantie, fl. 150,-, waarmee het eigendom in 1934 Dirk van der Staal overging naar Jacobus Jillings
ingezonden door Maria Westerop - Jacob Jillings
ingezonden door Frits J. Jansen - Op de Aldegeaster Brekken nabij thuisdorp Aldegea (W)
ingezonden door Frits J. Jansen
ingezonden door Frits J. Jansen
ingezonden door Frits J. Jansen - Na jaren weer mooi strak in de lak, 2012
afkomstig van skutsje.nl - De 'Twee Gebroeders' in Bergum
ingezonden Inne Osinga - Het skƻtsje is subtiel omgedoopt naar '[Vr]Ouwe Geert[ruida]'
ingezonden Inne Osinga - Het skƻtsje in 2010
ingezonden Inne Osinga - Zeilend op het ruime sop
ingezonden Inne Osinga - Jetze Wijnja en Sietske Kramer met hun acht kinderen
Beene Jongsma (*25 nov. 1894 - ā€ 16 febr. 1984)
afkomstig van www.kleinebotenclubutrecht.nl - In Lemmer de 'Vier Gebroeders' met langzij de opdrukker 'Frou Antje'
ingezonden door Joop Kracht - Sietze Werkman (*10 aug. 1892 - ā€ 08 jun. 1952) naar wie het skĆ»tsje vernoemd werd
ingezonden door Joop Kracht - Het skƻtsje 'De Jonge Sietze' vastgelegd op een aquarel door Sjoerd Andringa
ingezonden door Joop Kracht - Het skƻtsje 'De Jonge Sietze' liggend bij het Snekermeer tegenover het starteiland
'De Jonge Sietze' onopvallend tusen de vele zwanen
ingezonden door Frits J. Jansen
ingezonden door Frits J. Jansen - Voorzien van een bollestal met geklonken roefingang
ingezonden door Frits J. Jansen - Tegenwoordig een pronkstukje in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen
ingezonden door Sake Veenstra - De 'Nooit Volmaakt' terug aan de Snakkerbuorren' te Eastermar, 1982
ingezonden door Sake Veenstra - De 'Nooit Volmaakt' als vrachtschip aan de Snakkerbuorren' te Eastermar, 1932
ingezonden door Sake Veenstra - Het tot vier meter verkleinde schip als pleziervaartuig 'Pieta Arina' in De Lits bij Eastermar. Rechts Rommert van der Meer (1895-1983)