Fotogalerij Skūtsjehistorie

2451 foto's - foto 1751 tot 1800

ingezonden door Jan Postema - Vlak voor Schiermonnikoog, 2009
ingezonden door Frits J. Jansen - Knecht, lummel, hals en lier, 2005
ingezonden door Frits J. Jansen - De roef met kapke, koekoek, skoblyntsjes en afwateringsopening voor op de roef, 2005
ingezonden door Frits J. Jansen - Ook het roer is eraf gehaald in de winterperiode, 2009
ingezonden door Frits J. Jansen - De 'Jan Oebeles' ontdaan van mast naast de 'Fya', 2009
ingezonden door Frits J. Jansen - Op zijn ligplaats in Sloten onder winterse omstandigheden, 2009
ingezonden door John van Rijnsoever - In het Boterdiep te Bedum, 2009
De 'Ulbe Zwaga' met Ć©Ć©n reef in de zeilen
De zeilen worden gehesen voor de oversteek naar Amsterdam
Start Strontrace vanuit Workum, publiek yn 'e beage
afkomstig van Fries Fotoarchief Tresoar - De 'Risico' aan de Leijsterstreek in Oude Bildtzijl, met de nationale driekleur in top, 1927
ingezonden door Geke Mol-Hagewoud - Afgemeerd in het kanaal Giethoorn
ingezonden door Geke Mol-Hagewoud - De 'Vrouwe Arina' aan de Beulakerwijde
ingezonden door Geke Mol-Hagewoud - Beursboekje t.b.v. de Schippersbeurs van Zwolle, 1919
ingezonden door Frits van der Pol
ingezonden door Frits van der Pol
ingezonden door Frits J. Jansen - Tegenwoordig als museumstuk op de binnenplaats van het Noordelijk Scheepvaartmuseum
ingezonden door Frits J. Jansen - In de haven van Blokzijl
ingezonden door Annemiek Metz - Droog op het wad
ingezonden door Annemiek Metz - Op de Eems richting Delfzijl
ingezonden door Annemiek Metz - Voor anker bij Enkhuizen
ingezonden door Annemiek Metz - Op het Ketelmeer
ingezonden door Pieter Jansma - Het 'wrak' aantroffen in de spoorsloot bij Zwaagwesteinde, 1995
Als woonboot in Amsterdam, 1987
afkomstig van het Fries Scheepvaartmuseum - Bij de mast staat de schipper Lolke Dijkstra, pake Yep Dijkstra, Yep Lolkes, Wietske, Gerret, Anna, nicht Wietske, tante Fercke. Het huis links op de foto is het hellinghuis van de Gebroeders Wildschut
afkomstig van het Fries Scheepvaartmuseum - De 'Avanti' verbouwd tot tjalkjacht op scheepswerf Boomsma, Sneek
afkomstig van het Fries Scheepvaartmuseum - De WetterlĆ¢nner van Jan Geertsma en Griet de Vries aan de Stripe in Terherne
afkomstig van www.archiefleeuwardercourant.nl - Het turfschip van Klaas Berkenpas senior uit Menaldum, in 1912 gefotografeerd in de Harlinger trekvaart bij Leeuwarden. Op het schip vlnr: Klaas Berkenpas senior, Klaas Berkenpas junior, Mevr. H. Berkenpas-Hager, Zwaantje Berkenpas, Piet Berkenpas en Hend
afkomstig van de Leeuwarder Courant - Het arkje van Jan Hollander bij de sluis van Lelystad
ingezonden door Sjoerd Joustra - Met een nieuwe mast van (lange) Jan, mastenmaker te Sneek. Zwaarden waren afdankers van het SKS-skutsje van Drachten, 1974
ingezonden door Sjoerd Joustra - Zoals het schip was/is na de verbouwing door Lodewijk Meeter, 1974
ingezonden door Sjoerd Joustra - Wederom voor de wal bij Skippersbuorren in Oosterend, 1968
ingezonden door Sjoerd Joustra - Voor de wal bij Skippersbuorren in Oosterend, 1968. Op de wal mijn Rinze Joustra en Piet Herrema. Let op de mast: hij was al een paar keer ingekort en het vierkant was er al afgezaagd door IJpe de Jong.
ingezonden door Sjoerd Joustra - Op de roef zit ald-muoike Klaske, vrouw van Rinze Sjoerds. Voorop Sieger Hoekstra, 1918-1919
afkomstig uit de Katholieke Illustratie - Jan de Vries met zijn vrouw op hun skƻtsje in de Frjentsjerter Feart aan de Buorren in Rien, 1965
afkomstig uit de Katholieke Illustratie - Het laden van de turf was vrouwenwerk voor de drie gezusters
afkomstig uit de Katholieke Illustratie - 'De Drie Gezusters' met een hoge deklading turf onder zeil
afkomstig uit fotoarchief van Jelmer Kuipers
afkomstig uit fotoarchief van Jelmer Kuipers - De Hoop op Welvaart' aan de 1e Oosterkade in Sneek
afkomstig uit 'Bedrijvigheid rond de Wildschutwerf' - Jaren lang fraai onder zeil in de IFKS
afkomstig uit 'Bedrijvigheid rond de Wildschutwerf' - Na vele omzwervingen weer terug in Gaastmeer, 1981
afkomstig uit 'Bedrijvigheid rond de Wildschutwerf' - De 'Hoop op Zegen' komend vanf It Piel beladen met een zomer vrachtje: hooi
ingezonden door J.H. Meijer - De was hangt te drogen op de 'Cosmopoliet'
afkomstig van LVBHB
afkomstig van LVBHB
ingezonden door Jeltje Tiemersma-Speelman - 'De Goede Verwachting' ligt hier in de Scharsterrijn. Roelof Speelman schept een kruiwagen vol grond uit het laadruim voor het ophopen van de polderdijken
ingezonden door Meindert Tiemersma - 'De Goede Verwachting' in Joure bij de Tolhuisbrug, Speelman en zijn vrouw waren hier 25 jaar getrouwd
ingezonden door Meindert Tiemersma - 'De Goede Verwachting' in kleur
Het skƻtsje 'De Twee Gezusters' van Romke van der Veen aan het Aldhiem in Warten