Fotogalerij Sk鹴sjehistorie

2630 foto's - foto 1951 tot 2000

ingezonden door Frits J. Jansen - Tegenwoordig als museumstuk op de binnenplaats van het Noordelijk Scheepvaartmuseum
ingezonden door Frits J. Jansen - In de haven van Blokzijl
ingezonden door Annemiek Metz - Droog op het wad
ingezonden door Annemiek Metz - Op de Eems richting Delfzijl
ingezonden door Annemiek Metz - Voor anker bij Enkhuizen
ingezonden door Annemiek Metz - Op het Ketelmeer
ingezonden door Pieter Jansma - Het 'wrak' aantroffen in de spoorsloot bij Zwaagwesteinde, 1995
Als woonboot in Amsterdam, 1987
afkomstig van het Fries Scheepvaartmuseum - Bij de mast staat de schipper Lolke Dijkstra, pake Yep Dijkstra, Yep Lolkes, Wietske, Gerret, Anna, nicht Wietske, tante Fercke. Het huis links op de foto is het hellinghuis van de Gebroeders Wildschut
afkomstig van het Fries Scheepvaartmuseum - De 'Avanti' verbouwd tot tjalkjacht op scheepswerf Boomsma, Sneek
afkomstig van het Fries Scheepvaartmuseum - De Wetterl芒nner van Jan Geertsma en Griet de Vries aan de Stripe in Terherne
afkomstig van www.archiefleeuwardercourant.nl - Het turfschip van Klaas Berkenpas senior uit Menaldum, in 1912 gefotografeerd in de Harlinger trekvaart bij Leeuwarden. Op het schip vlnr: Klaas Berkenpas senior, Klaas Berkenpas junior, Mevr. H. Berkenpas-Hager, Zwaantje Berkenpas, Piet Berkenpas en Hend
afkomstig van de Leeuwarder Courant - Het arkje van Jan Hollander bij de sluis van Lelystad
ingezonden door Sjoerd Joustra - Met een nieuwe mast van (lange) Jan, mastenmaker te Sneek. Zwaarden waren afdankers van het SKS-skutsje van Drachten, 1974
ingezonden door Sjoerd Joustra - Zoals het schip was/is na de verbouwing door Lodewijk Meeter, 1974
ingezonden door Sjoerd Joustra - Wederom voor de wal bij Skippersbuorren in Oosterend, 1968
ingezonden door Sjoerd Joustra - Voor de wal bij Skippersbuorren in Oosterend, 1968. Op de wal mijn Rinze Joustra en Piet Herrema. Let op de mast: hij was al een paar keer ingekort en het vierkant was er al afgezaagd door IJpe de Jong.
ingezonden door Sjoerd Joustra - Op de roef zit ald-muoike Klaske, vrouw van Rinze Sjoerds. Voorop Sieger Hoekstra, 1918-1919
afkomstig uit de Katholieke Illustratie - Jan de Vries met zijn vrouw op hun sk没tsje in de Frjentsjerter Feart aan de Buorren in Rien, 1965
afkomstig uit de Katholieke Illustratie - Het laden van de turf was vrouwenwerk voor de drie gezusters
afkomstig uit de Katholieke Illustratie - 'De Drie Gezusters' met een hoge deklading turf onder zeil
afkomstig uit fotoarchief van Jelmer Kuipers
afkomstig uit fotoarchief van Jelmer Kuipers - De Hoop op Welvaart' aan de 1e Oosterkade in Sneek
afkomstig uit 'Bedrijvigheid rond de Wildschutwerf' - Jaren lang fraai onder zeil in de IFKS
afkomstig uit 'Bedrijvigheid rond de Wildschutwerf' - Na vele omzwervingen weer terug in Gaastmeer, 1981
afkomstig uit 'Bedrijvigheid rond de Wildschutwerf' - De 'Hoop op Zegen' komend vanf It Piel beladen met een zomer vrachtje: hooi
ingezonden door J.H. Meijer - De was hangt te drogen op de 'Cosmopoliet'
afkomstig van LVBHB
afkomstig van LVBHB
ingezonden door Sytze Kooi - De 'Hoop op Zegen' met schipper Sijtze Kooij, die voor 'De Goede Verwachting' [G 1047 N] van zijn vader Wolter Jans Kooij zeilt bij Muggenbeet in de Weerribben. Dit moet eind twintig begin dertiger jaren zijn geweest
ingezonden door Jeltje Tiemersma-Speelman - 'De Goede Verwachting' ligt hier in de Scharsterrijn. Roelof Speelman schept een kruiwagen vol grond uit het laadruim voor het ophopen van de polderdijken
ingezonden door Meindert Tiemersma - 'De Goede Verwachting' in Joure bij de Tolhuisbrug, Speelman en zijn vrouw waren hier 25 jaar getrouwd
ingezonden door Meindert Tiemersma - 'De Goede Verwachting' in kleur
Het sk没tsje 'De Twee Gezusters' van Romke van der Veen aan het Aldhiem in Warten
afkomstig uit de Heerenveense Courant - Met adviseur Pieter Brouwer werd in de laatste twee wedstrijden van de IFKS 2009 gezorgt voor lijfsbehoud in de B-klasse
ingezonden door Theo Koenen - Kwitantie waarmee Taeke Koenen op 19 mei 1947 eigenaar wordt van 'De Onderneming'
ingezonden door Theo Koenen - 'De Onderneming', Drents getuigt en met veel volk aan boord
ingezonden door Tako Verwaal - De 'Bereklauw', zoals die momenteel op de wateren rondvaard
ingezonden door Tako Verwaal - De 'Christina' toen de boot bij de werf van de heer Verwaal aangekomen was voor renovatie
ingezonden door Tako Verwaal - De 'Zeldenrust'
afkomstig uit het infobulletin Winshem - Garnalenvangst op de Waddenzee met de 'Twee Gebroeders' van Jacob Frik, visserijnummer ZK 37. De foto dateert van v贸贸r 1962 en toont nog de oorspronkelijke ronde 鈥榮k没tsje鈥 kop
ingezonden door de heer J. Frik te Zoutkamp - De ZK 37 'Twee Gebroeders', 2000
Groninger Wad - De ZK 37 'Twee Gebroeders', ex 'Doarps Grou' op de garnalenvisserij, 1977
afkomstig van het Fries Scheepvaartmuseum - Aan het Oostend te Oudega ligt hier 'De Goede Verwachting'
afkomstig van de Beeldbank van Tresoar - Aan de wal in Oudega 'De Goede Verwachting', 1915
afkomsting van de Beeldbank van Tresoar - De 鈥楴ieuwe Zorg鈥 uit Oudega (H.O.N.) ligt aan de wal. Lubbert van der Bosch (1888 - 1958) was de eigenaar van het schip. Aan dek zitten Renskje en vrouw Van der Bosch
afkomstig van de Beeldbank van Tresoar - De 鈥楾wee Gebroeders鈥 uit Oudega (H.O.N.) ligt aan de wal om te worden gelost. Aan dek zien we geheel rechts in het ruim schipper Jan Baaima.
ingezonden door Frits J. Jansen - De mast is neer, het contragewicht is duidelijk zichtbaar
ingezonden door Frits J. Jansen - Karakteristieke Barkmeijer kont, waarbij het halfrond op het berghout niet tot aan de steven loopt
ingezonden door Frits J. Jansen - De Barkmeijer kop met brede boegen, 2009