Fotogalerij Skūtsjehistorie

2425 foto's - foto 2401 tot 2425

« 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49
ingezonden door Gosse Aardema en Hillie de Koe - Oud schipper Jurjen Postma uit Valom over een week 100 jaar (Nieuwsblad van N.O.-Friesland, 22 april 1977)
van website www.verbeelding.tk - De 'Verbeelding'
afkomstig uit 'Weerzien met de oude binnenvaart' van Rob Martens en Lieuwe Westra. Ingezonden door Gosse Aardema en Hillie de Koe - De houten voorganger van de 'Dorp Grouw' van Pieter Amsterdam uit Hindeloopen, zeilend in de Heeger Var. Het beurtschip onderhield een geregelde dienst op Sneek. De foto werd omstreeks 1909 gemaakt
ingezonden door Pieter Aukes Boskma - 'De Verandering', bij 'De Leijen' (ingang Peinderkanaal) 1944
Omslag jaarboek Fries Scheepvaartmuseum 1995. Ingestuurd door Gosse Aardema en Hillie de Koe - De Jousterkade, eerder genoemd het Hoornse Hop, te Sneek, ca. 1908. Op de voorgrond het beurtschip van Sybren Reyenga van Heeg. Op de achtergrond één van de St. Martinboten, de stoomboot Sneek 4, die voer onder kapitein Piet Kaspersma.
afkomstig uit 'Met beurtschippers en boderijders door Friesland' van Albert Buursma en Wim Mollema. Ingezonden door Hillie de Koe en Gosse Aardema - Het beurtschip (r) van de Gebr. Jan en Willem van der Wal, dienst Bakkeveen-Leeuwarden v.v. (Honderd procent zeker is het niet dat het dit schip betreft).
ingezonden door Gosse Aardema en Hillie de Koe - Tijdens de strontrace bij de Oranjesluizen, Amsterdam. Eigenaar was toen Kees Koornstra uit Bolsward.
ingezonden door Gosse Aardema en Hillie de Koe - Foto gemaakt tijdens IFKS-wedstrijd. Eigenaar was toen Kees Koornstra uit Bolsward.
ingezonden door Pieter Boskma - De 'Drie Gebroeders', 1921
ingezonden door W. Schaper te Wolvega - Sneker Hardzeildag, 20 augustus 1913. Het linker schip met de witte zeilen is de 'Hoop op Welvaart' van Wabe Schaper. Het andere schip is de 'Twee Gebroeders' van Tjalling van der Veen
van Winfried Walta, Blessum (Fries Fotoarchief 28139) - Het skūtsje 'de Sśdwesthoek' in aktie bij Lemmer. 11 augustus 1994
bron: website www.hetlemsterskutsje.nl - het Lemster Skūtsje met de originele roef
bron: website www.hetlemsterskutsje.nl - het Lemster Skūtsje voor de aanschaf (± 1960)
Tresoar, Fries Fotoarchief 103685 - Schipper Lieuwe Bearns Gulmans en zijn vrouw Sara Kamstra op hun schip 'De Jonge Foekje' in de vaart voor hun huis aan de Nieuwbuurt in Ternaard.
Julius van Dijk, Sneek. Fries Fotoarchief 102526 - De Buorren met de haven te Deersum. Het turfschip is van Jelte en Houkje Ligthart. ca.1907
ingezonden door Gosse Aardema en Hillie de Koe - Uit het boek: 'Glorie van de oude binnenvaart .....' samenstellers: Rob Martens en Lieuwe Westra
De 'Swanneblom', zeilend in de IFKS-wedstrijden
argyf Tresoar (Tjipke Postma F-0006) - Tjipke Postma op syn 2e skip, de 'Swanneblom'
ingezonden door Gosse Aardema en Hillie de Koe - De 'Nieuwe Zorg' van de familie Hoekstra
ingezonden door Gosse Aardema - 'De Drie Gebroeders' van Meinse Brouwer te Joure
Sexbierum. Het skūtsje is waarschijnlijk de 'Eben Haėzer' van Ids Idzenga
Ids Idzenga
ingezonden door M. Tangerman - De stoomboot 'De Vier Gebroeders' van Sjoerd Jochems van de Wielen, opvolger van het skūtsje met dezelfde naam
Wiep Wierda - Inmiddels overgenomen voor SKS-wedstrijden als in Elahuizen, 2005
« 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49