Fotogalerij Sk鹴sjehistorie

2616 foto's - foto 301 tot 350

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 »
van Ben Stel
ingezonden door Ebele Wijbenga - Aan de kade van het Moleneind in Drachten, 2018
ingezonden door Johan de Jong - De Haan heeft woonruimte gecree毛rd door het ruim te voorzien van een houten potkast. Rechter sk没tsje aan de Nieuweweg in Leeuwarden, 1966
ingezonden door Simone van Wa
ingezonden door Simone van Wa - Mooi houtsnijwerk op het roer ('De Gaper'), 2018
ingezonden door Simone van Wa - In een strenge winter
ingezonden door Simone van Wa
ingezonden door Simone van Wa - Weer onder zeil, 1972
ingezonden door Simone van Wa - Als woonschip (tot 1967) nog op de werf, 1964
ingezonden door Simone van Wa - Aankoop van het schip in 1962 door Ab van der Velde
ingezonden door Ole Pfeiler
ingezonden door Ole Pfeiler
ingezonden door Ole Pfeiler
ingezonden door Petra Postma - Het sk没tsje van Evert Wiekstra aan de Harlingertrekweg in Leeuwarden.
Skydrone Sloten - De spiegel, aangebracht door Simon van der Meulen, geeft het schip kleur
Skydrone Sloten - Als wedstrijdschip oppermachtig in de IFKS, 2018
Het casco is verbouwd tot een wedstrijdschip, 2018
ingezonden door Dijkstra Friesemeren - Ook voordek weer voorzien van de nodige details
ingezonden door Dijkstra Friesemeren - Een prachtige roef en een achterdek met watervat
ingezonden door Dijkstra Friesemeren - Na vijf jaar prachtig gerestaureerd, 2018
ingezonden door Corrie Mulder - De 'Drie Gebroeders' turf lossen aan de Zuiderdwarsvaart in Drachten, 1926
ingezonden door Corrie Mulder
ingezonden door Douwe Tadema
ingezonden door Douwe Tadema
ingezonden door Douwe Tadema
ingezonden door Froukje van Houten - vlnr: Geertje Bowius (baker), Froukje van Houten-Veenstra, Joukje van Houten (2 jaar), Hedzer van Houten, Marten van Houten (vader van Hedzer), Sietse van Houten (broer van Hedzer en destijds militair). Twijzel, 1916
ingezonden door Ole Pfeiler - De 'Cornelia Adriana' onder zeil in de Hooidamsloot in 1956
ingezonden door Joukje Brouwer - De 麓Zorg en Vlijt麓 van Sytze Hobma, met de opdrukker er nog achter
ingezonden door Steffen Bijl - De jongen bij de roef is Dirk Bijl en de andere jongen op de luiken zijn broertje Jan Bijl, 1916
ingezonden door Willem Kruit
ingezonden door Willem Kruit - Binnenlopen van Terneuzen, 2018
afkomstig uit Aldnijs van de St. Ald Makkum eo - Rein Reinsma met pet op het voordek, daarnaast Ulbe Helfrich en Rein Reinsma jr. De twee meisjes zijn Lena en Foekje Reinsma. Het schip is de 'Zeven Gebroeders' welke Rein na de 'Nooit Volmaakt' aanschafte
ingezonden door Frits van der Mark
ingezonden door Frits van der Mark - Op de bokken van de dwarshelling van Scheepswerf Stallinga te Leiden, 2018
Als 'Swirdfisk' even als tweemaster
ingezonden door Tony Dibb
ingezonden door Tony Dibb
ingezonden door Tony Dibb - Hedendaagse interieur, 2018
Tjeerd van der Schouw op z'n schip met 2 nichtjes, jaren 50
Achterop Tseard vd Schouw, voorop feint Jan Reidinga, 1920
Langs de Blokhuispoort in Leeuwarden, 2018
ingezonden door Frits J. Jansen - Beene Jongsma op zijn schip aan de Korte Streek in Lemmer
ingezonde door Rikele Hollema - Rinse en Ant Wester op hun sk没tsje 'Hendrika'
ingezonden door Kees Hermsen
ingezonden door Hylke Heidstra - De bovenbouw van de ark zijn verwijderd. De boeisels worden vervangen. De start van het restauratie werk, 1992
ingezonden door Joukje Brouwer - De 'Zorg & Vlijt' naast de steilsteven 'Zorg & Vlijt'. Zowel het sk没tsje als de stijlsteven waren in eigendom van Sytze Hobma en Akke Hobma-Terpstra. Het sk没tsje wordt hier gebruikt bij het lossen van de lading van de steilsteven

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 »