Fotogalerij Skūtsjehistorie

2421 foto's - foto 351 tot 400

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 »
ingezonden door Anton Slotegraaf
ingezonden door Pieter Kremer
ingezonden door Talien Fokkema - In de gehouten kont zien we de hand van Theunis van der Meer uit Terherne
ingezonden door Talien Fokkema - Strak in de verf bij Ommen met een mooi gehouten kluisbord
ingezonden door Tycho Laeijendecker - Temidden van een aantal tjalken ligt de 'Seren' in het Canal du Midi bij Prés de Toulouse
ingezonden door Alina van Putten
ingezonden door Alina van Putten - Gespot in het Canal du Midi bij Toulouse (F), 2015
ingezonden door Rob Ligtenberg - De 'Nieuwe Zorgen' op Lake Garadice, zomer 2009
ingezonden door Rob Ligtenberg - De opstekker en beretanden van het schip aan de Mespil Road in Dublin
ingezonden door Rob Ligtenberg - De 'Nieuwe Zorgen' onder zeil in Nederland
Lolke K. Vleeshouwer met zijn 'Hoop doet Leven' in Aldeboarn
ingezonden door Alina van Putten
ingezonden door Alina van Putten - Het woonschip in onderhoud in Scheepsdok 'Het Noorden ' in Groningen, 2016
ingezonden door R.A. Legrand - De 'Gerben van Manen' zonder mast in de Compagnonsvaart langs het Breedpad, 1964
ingezonden door Bart Nefkens - Na de romp verdienen de naamborden nog een opknapbeurt
ingezonden door Bart Nefkens - Bij de Noordersluis te Lelystad, 2016
ingezonden door Jan van der Loos - Nieuwe roef geplaatst. Nu de ramen erin!
ingezonden door Tallien Folkkema - Geladen met turf
ingezonden door Cornelis de Jong - Jaren heeft het schip als woonschip gefungeert. Na Oosterwolde ook in Assen
ingezonden door Berthus de Jong - De 'Aaltje' liggend aan de Westersingel in Leeuwarden. Er naast de huidige 'Galamadammen' [L 1870 N], 1960
ingezonden door Tallien Folkkema - Het skūtsje van Simon de Boer te Burgwerd, 1931
ingezonden door Tallien Folkkema - Het skūtsje van Simon de Boer te Burgwerd, 1929
ingezonden door Marten de Boer - Skūtsje 'Vertrouwen' voor de bekende werf van Eeltje en Aukebaas in Joure
ingezonden door Kevin Dean - Het skūtsje heeft weer zijn originele kleur terug
De Fryske pompeblźd is nog aanwezig bij een mooie klik
Vaste ligplaats in het Kennet and Avon Canal
De Sneker Barkmeijer in Engeland
ingezonden door Ole Pfeiler - De 'Hauke Haien' in de museumshaven Oevelgönne te Hamburg, 2000
ingezonden door Ole Pfeiler - De houten opbouw wordt vervangen door een stalen exemplaar, 2016
ingezonden door Ed Joustra
ingezonden door Werom yn Terherne - Hier ligt het skūtsje van Bonne Bergsma nog in de āld Far in Terherne, inmiddels ontdaan van mast
ingezonden door Alina van Putten
ingezonden door Alina van Putten
ingezonden door Joost Terpstra - Liggende aan de Maas bij scheepswef Smits te Velden, 2016
Veelvuldig deelnemer aan de Mattenschippersrace bij Blokzijl
ingezonden door Roel en Yvonne Visser - De 'Vrouwe Maaike' van Sale Visser uit Holwerd, 1942
ingezonden door Cornelis de Jong - De 'Risico' van Corneeles de Jong met net een andere mast op het schip. Een langere mast van een klipperaak
ingezonden door Theunis van der Meer - Gebr. Dalstra laden een kermispaard in hun ruim
ingezonden door Marten de Boer - Geladen met aardappelen in de kolk van Joure in de jaren dertig
De 'Victory' zeilend in Eijsden
ingezonden door Marinus Wouters - In de haven van Oudega (Sm)
ingezonden door Marinus Wouters - Het beurtscheepje van Welling met bijna doorzichtig hennep als zeildoek
ingezonden door Kees Klompmaker - Bij het stralen kwam het meetnummer weer aan het licht, 2016
ingezonden door Kees Klompmaker
ingezonden door Roel Smit - Het schip is inmiddels prachtig gerestaureerd, 2016
ingezonden door Henk Bleeker
ingezonden door S.J. de Vries - Vrachtboot met pake Jan Sietzes de Vries, de 'Drie Gebroeders', aan het Breedpad te Heerenveen, begin 1900
ingezonden door P. Dijkstra - Op het achterschip van de 'Twee Gebroeders' staat links achter skipperske Anna Dijkstra-Boom. Naast haar haar schoondochter Tietje Dijkstra-Wester met haar twee kinderen Aaltje en Gerben. Locatie kade te Grouw, 1929

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 »