Hoe van kroegpraat een leuk initiatief tot stand kwam鈥.

Op nei de mar en silen

Tijdens een gezellig borreluurtje op het terras van 鈥楬et wapen van Langweer鈥 in 2008 ontstond de discussie hoe het seizoen in Langweer langer te maken. 鈥Waarom schrijft de kroegbaas geen sk没tsjeszeilwedstrijd uit, zoals vroeger鈥 werd er geopperd. Na enige overwegingen werd aldus besloten.

Op initiatief van 鈥楬et wapen van Langweer鈥, Sies Uilkema en Romano Straatman werden diverse organisaties benaderd waaronder contactpersoon Sipke Brinksma, bestuurslid van de Koninklijke Watersport Vereniging Langweer en de Vereniging Promotie Langweer. Vergunningen werden aangevraagd en door de positieve medewerking van de Gemeente Skarsterl芒n, evenals van onze Burgemeester Bert Kuiper (zelf een verwoed watersporter) en de Provincie Frysl芒n, werden de benodigde vergunningen snel afgegeven.
Ondertussen werd de behoefte tot het zeilen op de Langwarder Wielen bij de schippers gepeild. Reacties van de potenti毛le deelnemers waren verrassend positief. Na enig overleg met de schippers werd besloten om er een zeilwedstrijd van te maken met 7 SKS-sk没tsjes en 7 IFKS-sk没tsjes.
Helaas was de organisatie (overigens met de beste bedoelingen) voorbijgegaan aan het vragen van toestemming aan het bestuur van de SKS, voor deelname van de SKS schepen, dit is volgens het huishoudelijk reglement geregeld. Dit betekende dat we de wedstrijden met de overgebleven IFKS sk没tsjes, aangevuld met nog in allerijl wat opgeroepen IFKS-sk没tsjes, in 2009 voor het eerst hebben gezeild.

Dat het evenement bijzonder geslaagd was kunnen we aan het groeiende deelnemersveld van tegenwoordig zien. Met, naast het SKS-sk没tsje van Langweer als organiserende dorp, meer dan 40 IFKS-sk没tsjes op de Langwarder Wielen is het de opening van het sk没tsjeseizoen geworden.

Voor uitslagen zie Overige wedstrijden sk没tsjesilen / Sk没tsjesilen Langwar vanaf 2009


Laatst gewijzigd op: 16 december 2015

ga naar onze facebookpagina