Hoe van kroegpraat een leuk initiatief tot stand kwam….

Op nei de mar en silen

Tijdens een gezellig borreluurtje op het terras van ‘Het wapen van Langweer’ in 2008 ontstond de discussie hoe het seizoen in Langweer langer te maken. “Waarom schrijft de kroegbaas geen skūtsjeszeilwedstrijd uit, zoals vroeger” werd er geopperd. Na enige overwegingen werd aldus besloten.

Op initiatief van ‘Het wapen van Langweer’, Sies Uilkema en Romano Straatman werden diverse organisaties benaderd waaronder contactpersoon Sipke Brinksma, bestuurslid van de Koninklijke Watersport Vereniging Langweer en de Vereniging Promotie Langweer. Vergunningen werden aangevraagd en door de positieve medewerking van de Gemeente Skarsterlān, evenals van onze Burgemeester Bert Kuiper (zelf een verwoed watersporter) en de Provincie Fryslān, werden de benodigde vergunningen snel afgegeven.
Ondertussen werd de behoefte tot het zeilen op de Langwarder Wielen bij de schippers gepeild. Reacties van de potentiėle deelnemers waren verrassend positief. Na enig overleg met de schippers werd besloten om er een zeilwedstrijd van te maken met 7 SKS-skūtsjes en 7 IFKS-skūtsjes.
Helaas was de organisatie (overigens met de beste bedoelingen) voorbijgegaan aan het vragen van toestemming aan het bestuur van de SKS, voor deelname van de SKS schepen, dit is volgens het huishoudelijk reglement geregeld. Dit betekende dat we de wedstrijden met de overgebleven IFKS skūtsjes, aangevuld met nog in allerijl wat opgeroepen IFKS-skūtsjes, in 2009 voor het eerst hebben gezeild.

Dat het evenement bijzonder geslaagd was kunnen we aan het groeiende deelnemersveld van tegenwoordig zien. Met, naast het SKS-skūtsje van Langweer als organiserende dorp, meer dan 40 IFKS-skūtsjes op de Langwarder Wielen is het de opening van het skūtsjeseizoen geworden.

Voor uitslagen zie Overige wedstrijden skūtsjesilen / Skūtsjesilen Langwar vanaf 2009


Laatst gewijzigd op: 16 december 2015

ga naar onze facebookpagina