Sintrale Kommisje Skūtsjesilen

Er is al veel geschreven over de historie van de Sintrale Kommisje Skūtsjesilen, kortweg de SKS. Met name in het boek 'SKS - skūtsjesilen' van Rienk Wegener Sleeswijk/Eelke Lok/Gosse Blom, 1995 (ISBN 90-74541-08-9) is deze uitgebreid verwoord.

Voor uitslagen van wedstrijden skūtsjesilen tot en met 2003 verwijzen wij u naar 'Om priis en eare' van Gosse Blom, 2004 (ISBN 90-61-71-601-2). Voor de wedstrijduitslagen na 2003 verwijzen wij u naar onderstaande links en de website van de SKS.


De zeiltekens

De zeiltekens zijn vanaf 1958 ontstaan doordat de wens uitgesproken werd in de SKS-vergadering dat er herkenningstekens voor de toeschouwers in het zeil aangebracht moesten worden. Eerder had een schipper met krijt wel eens een provisorisch teken aangebracht dat na een regenbui weer verdwenen was.

Vanaf 1959 gingen de meeste schippers ertoe over een permanent zeilteken aan te brengen. De eigenaarcommissies brachten een teken aan dat verwees naar de plaats waar de commissie gezeteld was. De ene groep deed dat middels een letter, zoals Earnewāld 'E', Grou 'G', Heerenveen 'H', Drachten 'D', Joure 'J', Lemmer 'L' en de Sśdwesthoek 'SWH'. De Sśdwesthoek voer eerst nog met 'ST' van de thuishaven Staveren. Dit is inmiddels het zeilteken van Jilles Bandstra in de IFKS.

De andere groep eigenaren deed dat met een heraldisch teken zoals Langweer (Zwaan)(vanaf 1965) en Leeuwarden (Leeuw) of een ander typerend teken als de waterpoort (vanaf 1962) van Sneek dat ook eerst met een lettercombinatie 'Sn' (1958-1961) begon, dat nu door Arnold Veenema gevoerd wordt in de IFKS. De waterpoort, het merkteken van hun eigen firma, werd door zeilmaker Gaastra van het Kleinzand aangebracht in het nieuwe tuig dat door de Vereniging van Sneeker Zakenlieden werd aangeboden.
Een uitzondering vormde d' Halve Maen waarbij het zeilteken niet verwees naar de plaats van de thuishaven, maar naar het schip van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) dat, onder leiding van kapitein Henry Hudson, in september 1609 de haven van New York binnenvoer.

Dan waren er nog de particuliere eigenaren als Lodewijk Meeter 'LM' (vanaf 1968) uit het Leeuwarder dorp Huzum en broer Siete Meeter 'Sm' (1965-1972) uit de stad Leeuwarden die de eerste letters van hun naam in het zeil voerden. Siete vervlocht het later (1973-2013) met de letter 'B' van Bolsward. Inmiddels heeft Pieter Meeter ook zijn eerste letters van zijn naam in een beeldmerk verwerkt (vanaf 2014). Het SKS-bestuur was niet blij met het zeilteken van het inmiddels Akkrumer skūtsje. Het leek eigenlijk te veel op de zeiltekens van IFKS-skūtsjes. Het werd bij de SKS in een gedoogvorm geaccepteerd. Als Pieter Meeter zou ophouden als schipper, moet er opnieuw over gepraat worden. En dan zal er wel een grote 'A' in het zeil komen.
Lodewijk voer ook nog even met een 'F' (1959-1964) in het zeil van zijn skūtsje de 'Friesland' refererend naar zijn sponsor de Friese Aannemers Sociėteit.
Een bijzonder geval is de letter 'W' (vanaf 1965) van de particuliere eigenaar Van der Meulen. Het verhaal wil dat Klaas van der Meulen toen hij als particulier schipper lid werd van de SKS, de letter 'W' in zijn zeil plaatste als liefde betuiging aan zijn vrouw Willemke Taekesd Salverda. Hoe dat ook zij, het was natuurlijk wel toevallig dat hij woonachtig was in Woudsend waar de letter ook betrekking op kon hebben.
Dezelfde letter werd in 1961 ook nog de Lemster Tjitze Walstra gebruikt. Bijzonderheid was wel de gele kleur van de letter die Walstra in zijn zeil had gezet. Dit is tegenwoordig niet meer toegestaan. Walstra voer maar één jaar mee.

Andere particuliere schippers waren Hylke de Vries en Ulbe Zwaga gedurende enkele jaren. Zwaga werd gedurende 1969 t/m 1971 gesponsord door het bedrijf De Woudfennen uit Boornzwaag toen hij op persoonlijke titel in het kampioenschap streed. De letters 'UZ' stonden in het zeil. Hylke de Vries voer, nadat hij was ontslagen bij Earnewāld, één jaar (1972) met de letters 'HV' als particulier schipper mee.


Laatst gewijzigd op: 11 december 2018

ga naar onze facebookpagina