Ale

Ale
Ale

Eigenaar/schipper: Ron Syperda te Gaastmeer
Domicilie: Heeg

Bouwjaar: 1913
Werf: Van der Werff, Langewijk, Drachten
Registratienummer: L 1328 N / L 2169 N
Tonnage: 42
Lengte over stevens: 20,58
Breedte: 3,62
Holte: 1,15
Ledige diepgang: 0,36
Max. zeiloppervlak: 165,8m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2016


Avontuur

Avontuur
Avontuur

Eigenaar: Sietse Broersma te Oudega (W)
Domicilie: Heeg
Schipper: Age Bandstra te Stavoren

Bouwjaar: 1906
Werf: Van der Werff, Schilkampen, Leeuwarden
Registratienummer: L 998 N / G 6221 N
Tonnage: 32
Lengte over stevens: 16,97
Breedte: 3,48
Holte: 1,14
Ledige diepgang: 0,36
Max. zeiloppervlak: 142,0m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010

Website van sk没tsje Avontuur


De Breibek


De Breibek

Eigenaar: Bouke-Jan de Jong en Minne Okkema
Domicilie: Workum
Schipper: Jeroen Sytsma te Workum

Bouwjaar: 1907
Werf: Bijlsma, Warten
Registratienummer: L 1065 N / G 5324 N
Tonnage: 38
Lengte over stevens: 19,25
Breedte: 3,60
Holte: -
Ledige diepgang: 0,35
Max. zeiloppervlak: 158,7m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010


Dageraad

Dageraad
Dageraad

Eigenaar: Stichting it Gaastmarder Sk没tsje
Domicilie: Gaastmeer
Schipper: Rein Wiebe Leenstra te Gaastmeer

Bouwjaar: 1904
Werf: Van der Werff, Langewijk, Drachten
Registratienummer: L 821 N / G 6002 N / G 13552
Tonnage: 39
Lengte over stevens: 19,99
Breedte: 3,62
Holte: 1,13
Ledige diepgang: -
Max. zeiloppervlak: 163,2m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2016


De Drie Haringen

De Drie Haringen

Eigenaar: Thomas de Boer, Marijke Zijlstra en Jorrit Jouwsma te Enkhuizen en Akkrum
Domicilie: Enkhuizen
Schipper: Thomas de Boer te Enkhuizen

Bouwjaar: 1904
Werf: Zwolsman, Makkum
Registratienummer: S 617 N
Tonnage: 50* (54)
Lengte over stevens: 19,85
Breedte: 4,05
Holte: 1,39
Ledige diepgang: 0,33
Max. zeiloppervlak: 181,7m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010


De Eenvoud

De Eenvoud
De Eenvoud

Eigenaar: Eenvoud BV (Koos Stoker, Remy de Boer en Ruerdtsje Halbertsma)
Domicilie: Harlingen
Schipper: Remy de Boer te Harlingen

Bouwjaar: 1914
Werf: Barkmeijer, Stroobos
Registratienummer: G 1394 N
Tonnage: 42
Lengte over stevens: 19,24
Breedte: 3,64
Holte: -
Ledige diepgang:
Max. zeiloppervlak: 160,4m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010

Website van sk没tsje De Eenvoud


De Jonge Jacob

De Jonge Jacob
De Jonge Jacob

Eigenaar: Cees Riezebos te Hindeloopen
Domicilie: Hindeloopen

Bouwjaar: 1907
Werf: Bijlsma, Warten
Registratienummer: L 1053 N / L 1999 N
Tonnage: 26
Lengte over stevens: 14,75
Breedte: 3,39
Holte: 1,09
Ledige diepgang: 0,40
Max. zeiloppervlak: 125,8m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010


De Jonge Jan

De Jonge Jan
De Jonge Jan

Eigenaar: Jelle Talsma te Warten
Domicilie: Warten

Bouwjaar: 1911
Werf: Roorda, De Piip, Drachten
Registratienummer: L 1265 N / G 5965 N
Tonnage: 34
Lengte over stevens: 19,94
Breedte: 3,56
Holte: 1,13
Ledige diepgang: 0,44
Max. zeiloppervlak: 160,1m2
Gebruik: Wedstrijd
*afmetingen conform opgave schipper 2009

Lijflied van sk没tsje De Jonge Jan


De Lege W芒lden

De Lege W芒lden
De Lege W芒lden

Eigenaar: Stichting 'De Lege W芒lden'
Domicilie: Terherne
Schipper: Paul Wassink te Rotterdam

Bouwjaar: 1924
Werf: Van der Werff, Langewijk, Drachten
Registratienummer: L 1596 N / L 2326 N
Tonnage: 54
Lengte over stevens: 20,04
Breedte: 4,00
Holte: 1,23
Ledige diepgang: 0,36
Max. zeiloppervlak: 180,4m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010

Website van sk没tsje De Lege W芒lden


De Reuzen


Eigenaar: Stichting Sk没tsje De Reuzen
Domicilie: Akkrum
Schipper: Andries Brouwer te Akkrum

Bouwjaar: 1911
Werf: Bijlsma, Warten
Registratienummer: L 1263 N / G 5590 N
Tonnage: 34
Lengte over stevens: 17,02
Breedte: 3,54
Holte: -
Ledige diepgang:
Max. zeiloppervlak: 144,6m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2009


De Tajefte


De Tajefte

Eigenaar/schipper: Cees Riezebos te Hindeloopen
Domicilie: Hindeloopen

Bouwjaar: 1910
Werf: Bijlsma, Warten
Registratienummer: L 1200 N
Tonnage: 42
Lengte over stevens: 18,90
Breedte: 3,60
Holte: 1,12
Ledige diepgang: 0,36
Max. zeiloppervlak: 157,2m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2019


De Tiid sil 't leare

De Tiid sil 't leare
De Tiid sil 't leare

Eigenaar: A.S.Z.V. Orionis
Domicilie: Amsterdam
Schipper: Martijn Kleintjens te Amsterdam

Bouwjaar: 1905
Werf: Wildschut, Gaastmeer
Registratienummer: S 675 N
Tonnage: 32
Lengte over stevens: 17,10
Breedte: 3,44
Holte: -
Ledige diepgang: 0,37
Max. zeiloppervlak: 141,2m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2009

Website van sk没tsje De Tiid sil 't leare


De Trije Doarpen


Goede Verwachting (WdV)

Eigenaar: Stichting De Trije Doarpen
Domicilie: Echtenerbrug
Schipper: Henk Regts te Nij Beets

Bouwjaar: 1910
Werf: Van der Werf, Sneek
Registratienummer: S 965 N
Tonnage: 53
Lengte over stevens: 19,85
Breedte: 3,93
Holte: 1,23
Ledige diepgang:
Max. zeiloppervlak: 176,3m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2009

Website van sk没tsje De Trije Doarpen


De Twee Gebroeders

De Twee Gebroeders
De Twee Gebroeders

Eigenaar: Stichting Sk没tsjes Doniawerstal
Domicilie: Langweer

Werf: Wildschut, Gaastmeer
Bouwjaar: 1914
Registratienummer: S 1097 N / L 2103 N / G 8550 N
Tonnage: 51
Lengte over stevens: 20,03
Breedte: 3,82
Holte: 1,18
Ledige diepgang: 0,38
Max. zeiloppervlak: 172,2m2
Gebruik: Wedstrijd / Ploechjesilen
*afmetingen volgens opgave schipper 2010


De Verandering

De Verandering
De Verandering

Eigenaar: Stichting Sk没tsje 'De Verandering'
Domicilie: Boornbergum
Schipper: Jelle Bekkema te Burgum

Bouwjaar: 1910
Werf: Van der Werff, Schilkampen, Leeuwarden
Registratienummer: L 1204 N / L 1859 N
Tonnage: 38
Lengte over stevens: 20,57
Breedte: 3,47
Holte: 0,98
Ledige diepgang: 0,35
Max. zeiloppervlak: 158,8m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2009

Website van sk没tsje De Verandering


De Yde

De Yde
De Yde

Eigenaar: Stichting De Yde
Domicilie: Mantgum

Bouwjaar: 1910
Werf: Barkmeijer, Briltil
Registratienummer: L 1181 N / G 4905 N
Tonnage: 49
Lengte over stevens: 20,62
Breedte: 3,55
Holte: 1,16
Ledige diepgang: 0,35
Max. zeiloppervlak: 162,5m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010


De Zes Gebroeders

De Zes Gebroeders
De Zes Gebroeders

Eigenaar: Eeltje en Klaas Kuperus, Gerrit Verbeek,
                Gerard Bleeker (St. It Makkumer Sk没tsje)
Domicilie: Makkum
Schipper: Klaas Kuperus te Makkum

Bouwjaar: 1904
Werf: Van der Werff, Schilkampen, Leeuwarden
Registratienummer: L 814 N / L 2094 N / A 15062 N
Tonnage: 51
Lengte over stevens: 20,47
Breedte: 3,69
Holte: 1,23
Ledige diepgang: -
Max. zeiloppervlak: 168,4m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2011


Deviatie


Deviatie

Eigenaar: Jacob Huisman te Herbaijum
Domicilie: Oudega (SWF)
Schipper: Jimte Koopmans te Gaastmeer

Bouwjaar: 1911
Werf: De Roos en Van der Meijden, Leeuwarden
Registratienummer: L 1271 N / G 4637 N
Tonnage: 33
Lengte over stevens: 19,02
Breedte: 3,62
Holte: 1,09
Ledige diepgang: -
Max. zeiloppervlak: 158,4m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010


Dicky van der Werf

Dicky van der Werf
Dicky van der Werf

Eigenaar: De Klassieke Rederij te Gaastmeer
Domicilie: Gaastmeer

Bouwjaar: 1908
Werf: Van der Werf, Sneek
Registratienummer: S 783 N / L 2260 N
Tonnage: 31
Lengte over stevens: 18,85
Breedte: 3,50
Holte: 1,13
Ledige diepgang:
Max. zeiloppervlak: 152,4m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010


Doeke van Martena

Doeke van Martena
Doeke van Martena

Eigenaar: Sieb Bandstra te Hemelum
                (Stichting 'Doeke van Martena')
Domicilie: Drachten

Bouwjaar: 1906
Werf: Van der Werff, Buitenstvallaat, Drachten
Registratienummer: L 1002 N
Tonnage: 31
Lengte over stevens: 14,96
Breedte: 3,43
Holte: 1,16
Ledige diepgang: 0,38
Max. zeiloppervlak: 128,5m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010

Website van sk没tsje Doeke van Martena


Drie Gebroeders

Drie Gebroeders
Drie Gebroeders

Eigenaar: Stichting Gordykster Sk没tsje de Drie Gebroeders
Domicilie: Gorredijk
Schipper: Aeger van der Hoeff te Amsterdam

Bouwjaar: 1927
Werf: Van der Werff, Buitenstvallaat, Drachten
Registratienummer: L 1718 N / L 1731 N / G 4116 N
Tonnage: 35
Lengte over stevens: 20,18
Breedte: 3,54
Holte: 1,12
Ledige diepgang: -
Max. zeiloppervlak: 160,4m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2017

Website sk没tsje Drie Gebroeders


Eben Ha毛zer

St锚d Dockum
Eben Ha毛zer

Eigenaar: Stichting Sk没tsje St锚d Dockum
Domicilie: Dokkum
Schipper: Olphert van der Pol te Sneek

Bouwjaar: 1907
Werf: Barkmeijer, Dokkum
Registratienummer: L 1026 N / A 23345 N / HN 4274
Tonnage: 42
Lengte over stevens: 19,95
Breedte: 3,68
Holte: -
Ledige diepgang: 0,38
Max. zeiloppervlak: 168,3m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010


Eelkje I


Eigenaar: Stichting Aldfaers Erf Route
Domicilie: Allingawier

Bouwjaar: 1912
Werf: Molle Joons van der Werff, Kootstertille
Registratienummer: G 1305 N / G 7272 N
Tonnage: 30
Lengte over stevens: 15,64
Breedte: 3,40
Holte: -
Ledige diepgang: 0,37
Max. zeiloppervlak: 131,3m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter


Eelkje II

Eelkje II
Eelkje II

Eigenaar: Stichting 'Eelkje II'
Domicilie: Heeg
Schipper: Jeroen de Vos te Amsterdam

Bouwjaar: 1914
Werf: De Roos en Van der Meijden, Leeuwarden
Registratienummer: L 1379 N / G 7457 N
Tonnage: 42
Lengte over stevens: 19,98
Breedte: 3,51
Holte: -
Ledige diepgang: 0,31
Max. zeiloppervlak: 158,1m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2001

Website van sk没tsje Eelkje II


Eemlander


Eemlander

Eigenaar: Stichting Sk没tsje Eemlander
Domicilie: Eemnes
Schipper: Harm van der Weiden te Amsterdam

Bouwjaar: 1903
Werf: Bos, Echtenerbrug
Registratienummer: S 578 N / G 4514 N
Tonnage: 30
Lengte over stevens: 17,06
Breedte: 3,41
Holte: 1,11
Ledige diepgang: 0,40
Max. zeiloppervlak: 139,6m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2009


Elisabeth

Elisabeth
Elisabeth

Eigenaar: Karel Kuiper te Sneek
Domicilie: Sneek

Bouwjaar: 1908
Werf: Bijlsma, Warten
Registratienummer: L 1130 N
Tonnage: 29
Lengte over stevens: 17,09
Breedte: 3,54
Holte: 1,08
Ledige diepgang: 0,56
Max. zeiloppervlak: 145,2m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2002


Emanuel

Emanuel
Emanuel

Eigenaar: Fa. Kuipers Funderingstechniek
Domicilie: Lemmer

Bouwjaar: 1914
Werf: Bijlsma, Wartena
Registratienummer: L 1393 N / G 5450 N
Tonnage: 44
Lengte over stevens: 20,13
Breedte: 3,78
Holte: 1,21
Ledige diepgang: 0,42
Max. zeiloppervlak: 170,8m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2012


Freonskip


Eigenaar: Stichting Blauh煤ster Sk没tsje Freonskip
Domicilie: Blauwhuis
Schipper: Hartman Witteveen te Blauwhuis

Bouwjaar: 1909
Werf: Van der Werff, Buitenstvallaat, Drachten
Registratienummer: L 1146 N / A 17401 N
Tonnage: 40
Lengte over stevens: 19,99
Breedte: 3,56
Holte: -
Ledige diepgang: 0,35
Max. zeiloppervlak: 161,5m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2020


De Friesland


De Friesland

Eigenaar: Stichting Sk没tsje Gerrit de Vries
Domicilie: Sneek
Schipper: Johannes de Vries te Sneek

Bouwjaar: 1910
Werf: Barkmeijer, Briltil
Registratienummer: L 1229 N / L 1944 N
Tonnage: 45
Lengte over stevens: 17,10
Breedte: 3,66
Holte: 1,14
Ledige diepgang: 0,37
Max. zeiloppervlak: 159,4m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2019


Galamadammen


Galamadammen

Eigenaar: Michael Boxum, Marten Heins en Frans Davelaar
                (Stichting tot behoud van Sk没tsje
                Galamadammen)
Domicilie: Koudum
Schipper: Simon van der Lingen te Amsterdam

Bouwjaar: 1912
Werf: Van der Werff, Langewijk, Drachten
Registratienummer: L 1309 N / L 1870 N
Tonnage: 44
Lengte over stevens: 19,95
Breedte: 3,60
Holte: 1,12
Ledige diepgang: 0,35
Max. zeiloppervlak: 161,9m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010


Geertje Rosa


Eigenaar: Jasper Kleine en Geertje Rosa de Jong te Woudsend
Domicilie: Woudsend
Schipper: Jasper Kleine te Woudsend

Bouwjaar: 1911
Werf: Van der Werff, Buitenstvallaat, Drachten
Registratienummer: L 1278 N / L 2253 N
Tonnage: 31
Lengte over stevens: 17,09
Breedte: 3,54
Holte: -
Ledige diepgang: -
Max. zeiloppervlak: 145,2m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2019


Gerrit Ynze


Eigenaar: Jacob Huisman te Herbaijum
Domicilie: Galamadammen
Schipper: Hans Brakkee te Nijmegen

Bouwjaar: 1913
Werf: Roorda, De Piip, Drachten
Registratienummer: L 1356 N
Tonnage: 38
Lengte over stevens: 20,00
Breedte: 3,50
Holte: 1,13
Ledige diepgang: 0,38
Max. zeiloppervlak: 148,9m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2016


Gerrit de Vries

Gerrit de Vries
Gerrit de Vries

Eigenaar: Stichting Sk没tsje 'Gerrit de Vries'
Domicilie: Sneek
Schipper: Gerrit de Vries te Sneek

Bouwjaar: 1906
Werf: Barkmeijer, Sneek
Registratienummer: S 728 N / G 6157 N
Tonnage: 42
Lengte over stevens: 20,02
Breedte: 3,59
Holte: 1,14
Ledige diepgang:
Max. zeiloppervlak: 162,6m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010

Website van sk没tsje Gerrit de Vries


Goede Verwachting (BvdV)

Goede Verwachting
Goede Verwachting (BvdV)

Eigenaar/schipper: Bouke van der Vaart
Domicilie: Lemmer

Bouwjaar: 1912
Werf: Van der Werf, Sneek
Registratienummer: S 1042 N / G 5934 N
Tonnage: 48
Lengte over stevens: 18,59
Breedte: 3,74
Holte: -
Ledige diepgang: 0,35
Max. zeiloppervlak: 161,6m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010


Grutte Pier


Grutte Pier

Eigenaar: Catrinus Sandstra te Bolsward
Domicilie: Bolsward

Bouwjaar: 1909
Werf: Van der Werff, Langewijk, Drachten
Registratienummer: G 1132 N
Tonnage: 49
Lengte over stevens: 19,80
Breedte: 4,03
Holte: -
Ledige diepgang: -
Max. zeiloppervlak: 180,7m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2005


Grytsje Obes

Grytsje Obes
Grytsje Obes

Eigenaar: Romke de Jong te Koudum
Domicilie: Koudum
Schipper: Arjen de Jong te Koudum

Bouwjaar: 1914
Werf: Van der Werff, Buitenstvallaat, Drachten
Registratienummer: L 1362 N / L 2333 N
Tonnage: 45
Lengte over stevens: 20,62
Breedte: 3,65
Holte: 1,13
Ledige diepgang: 0,44
Max. zeiloppervlak: 167,1m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010


Harmonie

Harmonie
Harmonie

Eigenaar: Stichting Sk没tsje 'De Harmonie'
Domicilie: Bolsward
Schipper: Floris Bottema te Bolsward

Bouwjaar: 1905
Werf: Barkmeijer, Sneek
Registratienummer: S 699 N / Mp 401 N / G 8290 N
Tonnage: 40
Lengte over stevens: 18,97
Breedte: 3,47
Holte: 1,11
Ledige diepgang: 0,36
Max. zeiloppervlak: 151,7m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010


Hoop doet Leven

Hoop doet Leven
Hoop doet leven

Eigenaar/schipper: Koos van Drunen te Nij Beets
Domicilie: Nij Beets

Bouwjaar: 1910
Werf: Van der Werf, Sneek
Registratienummer: S 956 N / G 5184 N
Tonnage: 34
Lengte over stevens: 17,10
Breedte: 3,54
Holte: -
Ledige diepgang: 0,38
Max. zeiloppervlak: 145,3m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010


Hoop en Vertrouwen

Hoop en Vertrouwen
Hoop en vertrouwen

Eigenaar: Sikke Heerschop te De Meern
Domicilie: De Meern

Bouwjaar: 1913
Werf: De Roos en Van der Meijden, Leeuwarden
Registratienummer: L 1354 N
Tonnage: 33
Lengte over stevens: 16,90
Breedte: 3,51
Holte: -
Ledige diepgang: 0,38
Max. zeiloppervlak: 143,0m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010


Hoop op Welvaart (1)

Hoop op Welvaart (1)
Hoop op Welvaart (1)

Eigenaar: Harold Veenema te Sneek
Domicilie: Sneek

Bouwjaar: 1913
Werf: Van der Werf, Sneek
Registratienummer: S 1077 N / G 4798 N
Tonnage: 32
Lengte over stevens: 17,09
Breedte: 3,40
Holte: -
Ledige diepgang:
Max. zeiloppervlak: 139,5m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2004


Hoop op Zegen (CvdB)

Hoop op Zegen
Hoop op Zegen (CvdB)

Eigenaar: Stichting tot behoud van het Friese Sk没tsje
Domicilie: Leeuwarden
Schipper: Chris van den Berg jr. te Amsterdam

Bouwjaar: 1909
Werf: Van der Werf, Sneek
Registratienummer: S 879 N / G 3831 N / G 8199 N
Tonnage: 32
Lengte over stevens: 17,09
Breedte: 3,42
Holte: -
Ledige diepgang: 0,36
Max. zeiloppervlak: 140,3m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010


Hoop op Zegen (PdK)

Hoop op Zegen (PdK)
Hoop op Zegen (PdK)

Eigenaar: Peter de Koe
Domicilie: Oudeschoot
Schipper: Mark de Koe te Oudeschoot

Bouwjaar: 1902
Werf: Croles, IJlst
Registratienummer: S 281 N / G 5002 N
Tonnage: 31
Lengte over stevens: 19,97
Breedte: 3,39
Holte: 1,11
Ledige diepgang: 0,32
Max. zeiloppervlak: 152,3m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2002


Hoop op Zegen (WL)

Hoop op Zegen (WL)

Eigenaar: Wiebe Leenstra te Gaastmeer
Domicilie: Gaastmeer

Bouwjaar: 1908
Werf: Wildschut, Gaastmeer
Registratienummer: S 844 N / G 6165 N
Tonnage: 35
Lengte over stevens: 18,95
Breedte: 3,53
Holte: -
Ledige diepgang: -
Max. zeiloppervlak: 154,2m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 1995


Ingelskman


Ingelskman

Eigenaar/schipper: Sikke Heerschop te De Meern
Domicilie: De Meern

Bouwjaar: 1902
Werf: Roorda, De Piip, Drachten
Registratienummer: L 1051 N / L 2288 N
Tonnage: 43
Lengte over stevens: 19,98
Breedte: 3,68
Holte: 1,14
Ledige diepgang: -
Max. zeiloppervlak: 165,8m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2020


It Abbegeaster Sk没tsje

It Abbegeaster Sk没tsje
it Abbegeaster Sk没tsje

Eigenaar: St. 'It Abbegeaster Sk没tsje'
Domicilie: Abbega
Schipper: Henk Frankena te Abbega

Bouwjaar: 1905
Werf: Van der Werff, Wergea
Registratienummer: L 908 N / L 2131 N / G 7277 N
Tonnage: 29
Lengte over stevens: 17,08
Breedte: 3,49
Holte: 1,02
Ledige diepgang: 0,37
Max. zeiloppervlak: 143,1m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010

Website van sk没tsje It Abbegeaster Sk没tsje


It Doarp Eastermar

It Doarp Eastermar
It Doarp Eastermar

Eigenaar: Fam. Tadema
Domicilie: Eastermar
Schipper: Geale Tadema te Eastermar

Bouwjaar: 1911
Werf: Van der Werff, Leeuwarden
Registratienummer: L 1283 N / L 2139 N / G 6951 N
Tonnage: 50
Lengte over stevens: 19,69
Breedte: 3,82
Holte: 1,23
Ledige diepgang:
Max. zeiloppervlak: 170,7m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2007


It Swarte Wief

It Swarte Wief
it Swarte Wief (foto: Jaap Cuperus)

Eigenaar: Stichting Behoud Tynster Sk没tsje
Domicilie: Tynje
Schipper: Jaap Hofstee te Tynje

Bouwjaar: 1909
Werf: Van der Werff, Wergea
Registratienummer: S 908 N / G 7681 N
Tonnage: 43
Lengte over stevens: 20,15
Breedte: 3,84
Holte: 1,24
Ledige diepgang: -
Max. zeiloppervlak: 172,1m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper

Website van sk没tsje It Swarte Wief


Jonge Jasper

Jonge Jasper
Jonge Jasper

Eigenaar: Sieb Meijer te Franeker
Domicilie: Franeker
Schipper: Froukje Osinga-Meijer te Franeker

Bouwjaar: 1911
Werf: Roorda, De Pijp, Drachten
Registratienummer: L 1246 N / G 7046 N
Tonnage: 34
Lengte over stevens: 19,92
Breedte: 3,56
Holte: 1,10
Ledige diepgang: 0,32
Max. zeiloppervlak: 159,9m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2009

Website van sk没tsje Jonge Jasper


Jonge Rein

Jonge Rein
Jonge Rein

Eigenaar: Erik Jonker te Reduzum
                (Stichting Sk没tsje 'Jonge Rein')
Domicilie: Wytgaard
Schipper: Erik Jonker te Reduzum

Bouwjaar: 1907
Werf: De Roos en Van der Meijden, Leeuwarden
Registratienummer: L 1030 N / L 2383 N
Tonnage: 47
Lengte over stevens: 19,99
Breedte: 3,65
Holte: 1,22
Ledige diepgang: 0,38
Max. zeiloppervlak: 165,1m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2018

Website van sk没tsje Jonge Rein


Lonneke

Lonneke
Lonneke

Eigenaar: Jappie Bandstra te Stavoren
Domicilie: Stavoren
Schipper: Jilles Bandstra te Stavoren

Bouwjaar: 1906
Werf: Van der Werff, Langewyk, Drachten
Registratienummer: G 1108 N
Tonnage: 36
Lengte over stevens: 18,99
Breedte: 3,53
Holte: 1,13
Ledige diepgang: 0,33
Max. zeiloppervlak: 154,5m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010

Website van sk没tsje Lonneke


Lutgerdina Smeltekop


De Lut

Eigenaar: Stichting Sk没tsjevaart Eemland
Domicilie: Eemnes
Schipper: Bernd de Cneudt te Baarn

Bouwjaar: 1904
Werf: Van der Werff, Buitenstvallaat, Drachten
Registratienummer: L 837 N / G 5448 N
Tonnage: 28
Lengte over stevens: 17,09
Breedte: 3,50
Holte: -
Ledige diepgang: 0,38
Max. zeiloppervlak: 143,6m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2019


Lytse Earnew芒ldster

Lytse Earnew芒ldster
Lytse Earnew芒ldster (foto: Jaap Cuperus)

Eigenaar/schipper: Sjoerd Kleinhuis te Earnew芒ld
Domicilie: Earnew芒ld
Schipper: Geale Postma te Earnew芒ld

Bouwjaar: 1908
Werf: Bijlsma, Warten
Registratienummer: L 1083 N / G 6823 N
Tonnage: 28
Lengte over stevens: 16,58
Breedte: 3,45
Holte: 1,11
Ledige diepgang: 0,36
Max. zeiloppervlak: 138,7m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010


Lytse Famke

Lytse Famke
Lytse Famke

Eigenaar: Eelke Boskma te Lemmer
Domicilie: Lemmer
Schipper: Herke Boskma te Lemmer

Bouwjaar: 1923
Werf: Van der Werff, Buitenstvallaat, Drachten
Registratienummer: L 1579 N / G 4815 N
Tonnage: 32
Lengte over stevens: 17,02
Breedte: 3,47
Holte: -
Ledige diepgang: -
Max. zeiloppervlak: 141,7m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010


Lytse Griene


Lytse Griene

Eigenaar: Jitske Visser/Oene Haakma/
               Peter van Aalsum/Attsje de Vries te Hempens
Domicilie: Hempens
Schipper: Jitske Visser te Hempens

Bouwjaar: 1915
Werf: Barkmeijer, Dokkum
Registratienummer: G 1451 N
Tonnage: 29
Lengte over stevens: 18,98
Breedte: 3,39
Holte: 1,07
Ledige diepgang:
Max. zeiloppervlak: 148,2m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010


Lytse Lies

Lytse Lies
Lytse Lies

Eigenaar/schipper: Tony Brundel te Gaastmeer
Domicilie: Gaastmeer

Bouwjaar: 1910
Werf: Roorda, De Piip, Drachten
Registratienummer: L 1211 N / L 2310 N
Tonnage: 35
Lengte over stevens: 18,85
Breedte: 3,50
Holte: 1,12
Ledige diepgang: 0,32
Max. zeiloppervlak: 152,4m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010


Nieuwe Zorg

Nieuwe Zorg
Nieuwe Zorg

Eigenaar: Andr茅 Wiersma te Earnew芒ld
Domicilie: Earnew芒ld

Bouwjaar: 1905
Werf: Draaisma, Franeker
Registratienummer: S 655 N / L 2299 N
Tonnage: 28
Lengte over stevens: 17,09
Breedte: 3,35
Holte: 1,09
Ledige diepgang: -
Max. zeiloppervlak: 137,4m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010


Noarderling

Noarderling
Noarderling

Eigenaar: Stichting De Noarderling
Domicilie: Dokkum

Bouwjaar: 1907
Werf: Barkmeijer, Dokkum
Registratienummer: L 1076 N / G 6490 N
Tonnage: 30
Lengte over stevens: 15,52
Breedte: 3,42
Holte: 1,17
Ledige diepgang: 0,44
Max. zeiloppervlak: 131,4m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010

Website van sk没tsje Noarderling


Nooit Volmaakt (JvdV jr)

Nooit Volmaakt
Nooit Volmaakt (JvdV jr)

Eigenaar: Jochem van der Vaart jr en Jochem van der Vaart sr
Domicilie: Lemmer
Schipper: Jochem van der Vaart jr te Lemmer

Bouwjaar: 1896
Werf: Barkmeijer, Briltil
Registratienummer: L 315 N / L 2304 N / G 8102 N / HN 486 / HN 6714
Tonnage: 34
Lengte over stevens: 16,93
Breedte: 3,42
Holte: 1,17
Ledige diepgang: 0,37
Max. zeiloppervlak: 139,3m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 1998


Ora et Labora

Ora etr Labora
Ora et Labora

Eigenaar: Stichting Heegemer Sk没tsje
Domicilie: Heeg
Schipper: Sietse Broersma te Oudega (W)

Bouwjaar: 1912
Werf: Van der Werff, Buitenstvallaat, Drachten
Registratienummer: L 1561 N / GN 898
Tonnage: 42
Lengte over stevens: 19,93
Breedte: 3,53
Holte: 1,05
Ledige diepgang: 0,32
Max. zeiloppervlak: 159,1m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2016


Raerder Roek

Raerder Roek
Raerder Roek

Eigenaar: Michiel Kalsbeek te Raerd
                (Stichting Sk没tsje 'Raerder Roek')
Domicilie: Raerd
Schipper: Symen Kalsbeek te Grou

Bouwjaar: 1906
Werf: Van der Werff, Buitenstvallaat, Drachten
Registratienummer: L 937 N / L 1729 N
Tonnage: 36
Lengte over stevens: 20,52
Breedte: 3,57
Holte: 1,12
Ledige diepgang: 0,33
Max. zeiloppervlak: 163,0m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2000

Website van sk没tsje Raerder Roek


Redbad

Redbad
Redbad

Eigenaar: Wietse Bandstra en Tonko Hofman te Workum
Domicilie: Workum
Schipper: Wietse Bandstra te Bennebroek

Bouwjaar: 1911
Werf: Draaisma, Franeker
Registratienummer: L 1266 N / G 4906 N
Tonnage: 48
Lengte over stevens: 20,18
Breedte: 3,65
Holte: 1,21
Ledige diepgang: -
Max. zeiloppervlak: 165,4m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2016


Rust na Arbeid

Rust na Arbeid
Rust na Arbeid

Eigenaar: Vereniging Rust na Arbeid
Domicilie: Woerden

Bouwjaar: 1912
Werf: Bijlsma, Warten
Registratienummer: L 1281 N / L 2386 N
Tonnage: 36
Lengte over stevens: 16,98
Breedte: 3,55
Holte: 1,11
Ledige diepgang: 0,40
Max. zeiloppervlak: 144,9m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010


Singelier

Singelier
Singelier

Eigenaar: Henk Keizer te Stavoren
Domicilie: Stavoren
Schipper: Koos Lamme te Hengelo

Bouwjaar: 1905
Werf: Barkmeijer, Briltil
Registratienummer: S 643 N / G 4971 N
Tonnage: 49
Lengte over stevens: 20,62
Breedte: 3,86
Holte: 1,15
Ledige diepgang: 0,35
Max. zeiloppervlak: 176,7m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010


Website van sk没tsje Singelier


Sinnekening

Sinnekening
Sinnekening

Eigenaar: Jan Sipko van der Veen en Cor van der Zee
                (Stichting Sk没tsje Sinnekening)
Domicilie: Leeuwarden
Schipper: Jan Sipko van der Veen te Leeuwarden

Werf: De Roos en Van der Meijden, Leeuwarden
Te water gelaten: 1911
Registratienummer: L 1255 N / G 4559 N
Tonnage: 45
Lengte over dek: 19,48
Breedte: 3,64
Holte: 1,17
Ledige diepgang: 0,43
Max. zeiloppervlak: 164,9m2
Gebruik: Wedstrijd / Ploechjesilen
*afmetingen conform opgave SKS


Stad Harlingen

Stad Harlingen
Stad Harlingen

Eigenaar: Jacob Flikkema en Sikke Tichelaar te Sexbierum
Domicilie: Harlingen
Schipper: Sikke Tichelaar

Bouwjaar: 1910
Werf: Van der Werf, Kootstertille
Registratienummer: L 1227 N / L 2363 N
Tonnage: 35
Lengte over stevens: 16,43
Breedte: 3,51
Holte: 1,15
Ledige diepgang: -
Max. zeiloppervlak: 140,1m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter


Sterke Jerke


Eigenaar: Pieter en Margot Kooi te Drachten
Domicilie: Earnew芒ld
Schipper: Pieter Jilles Tjoelker te Earnew芒ld

Bouwjaar: 1923
Werf: Van der Werff, Buitenstvallaat, Drachten
Registratienummer: S 1229 N / G 4698 N / G 8400N
Tonnage: 51
Lengte over stevens: 19,98
Breedte: 4,02
Holte: 1,21
Ledige diepgang: -
Max. zeiloppervlak: 181,1m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2018


Striidber

Striidber
Striidber

Eigenaar: S. Zijsling, H. & B. Sikma en L.J. Wiersma
Domicilie: IJlst
Schipper: Steven Zijsling te Heeg

Bouwjaar: 1910
Werf: Van der Werff, Buitenstvallaat, Drachten
Registratienummer: S 671 N
Tonnage: 48
Lengte over stevens: 20,52
Breedte: 3,85
Holte: 1,18
Ledige diepgang: 0,34
Max. zeiloppervlak: 175,8m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010


Swanneblom

Swanneblom
Swanneblom

Eigenaar: Age Veldboom te Aldegea (Sm)
Domicilie: Earnew芒ld
Schipper: Brandt de Vries te Groningen

Bouwjaar: 1913
Werf: Van der Werff, Buitenstvallaat, Drachten
Registratienummer: L 1342 N / G 5054 N
Tonnage: 32
Lengte over stevens: 16,74
Breedte: 3,53
Holte: -
Ledige diepgang: 0,39
Max. zeiloppervlak: 142,7m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter


Twa Famkes

Twa Famkes
Twa Famkes

Eigenaar/schipper: Pieter Jansma te Beetsterzwaag
Domicilie: Drachten

Bouwjaar: 1912
Werf: Van der Werff, Wargea
Registratienummer: L 1297 N / L 2380 N
Tonnage: 29
Lengte over stevens: 16,16
Breedte: 3,48
Holte: 1,06
Ledige diepgang: 0,37
Max. zeiloppervlak: 137,5m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010


Website van sk没tsje Twa Famkes


Twee Gebroeders


Twee Gebroeders

Eigenaar: Stichting Het Top en Twelster Sk没tsje
Domicilie: Oppenhuizen
Schipper: Jan Overwijk

Bouwjaar: 1907
Werf: Wildschut, Gaastmeer
Registratienummer: S 819 N / L 1854 N
Tonnage: 40
Lengte over stevens: 19,96
Breedte: 3,55
Holte: 1,08
Ledige diepgang: 0,37
Max. zeiloppervlak: 159,8m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2018


Ulbe Zwaga

Ulbe Zwaga
Ulbe Zwaga (foto van Jasper Kasbergen)

Eigenaar: Kees Hermsen te Velp
Domicilie: Sloten

Bouwjaar: 1922
Werf: Wolthuis Sappemeer
Registratienummer: Hz 2190 N / Mp 279 N
Tonnage: 50
Lengte over stevens: 19,99
Breedte: 3,86
Holte: 1,17
Ledige diepgang: -
Max. zeiloppervlak: 174,0m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010


Us Heit


Us Heit

Eigenaar: Sikke Heerschop te De Meern
Domicilie: De Meern
Schipper: Wytse Heerschop te De Meern

Bouwjaar: 1902
Werf: Onbekend, Drachten
Registratienummer: S 219 N / G 4902 N
Tonnage: 40
Lengte over stevens: 20,15
Breedte: 3,85
Holte: 1,32
Ledige diepgang: 0,38
Max. zeiloppervlak: 174,2m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave meetnummer HN 9722


Ut 'e Striid

Ut 'e Striid
Ut 'e Striid

Eigenaar: Jacob Huisman te Herbaijum
Domicilie: Galamadammen
Schipper: Gerrit Huisman te Herbaijum

Bouwjaar: 1910
Werf: Roorda, De Piip, Drachten
Registratienummer: L 1185 N / L 1969 N / G 4429 N
Tonnage: 37
Lengte over stevens: 20,22
Breedte: 3,55
Holte: 1,17
Ledige diepgang: 0,34
Max. zeiloppervlak: 160,8m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 1999


Ut en Th煤s

Ut en Th煤s
Ut en Th煤s

Eigenaar/schipper: Floriaan Zwart te Sneek
Domicilie: Sneek

Bouwjaar: 1910
Werf: Brandsma, Franeker
Registratienummer: L 1183 N / L 1808 N
Tonnage: 38
Lengte over stevens: 19,99
Breedte: 3,70
Holte: 1,17
Ledige diepgang: 0,35
Max. zeiloppervlak: 166,8m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2009

Website van sk没tsje Ut en Th煤s


Verwisseling

Verwisseling
Verwisseling

Eigenaar: Stichting Behoud(en) Zeilvaart te Yndyk
Domicilie: Yndyk
Schipper: Bas Krom te Yndyk (Woudsend)

Bouwjaar: 1925
Werf: Van der Werff, Buitenstvallaat, Drachten
Registratienummer: L 1632 N / L 2393 N
Tonnage: 44
Lengte over stevens: 19,12
Breedte: 3,62
Holte: 1,19
Ledige diepgang: 0,34
Max. zeiloppervlak: 158,8m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2010


Vriendschap


Vriendschap

Eigenaar: Eildert Szn Meeter te Akkrum
Domicilie: Akkrum
Schipper: Sander Meeter te Akkrum

Bouwjaar: 1911
Werf: Roorda, De Piip, Drachten
Registratienummer: L 1272 N / G 4979 N
Tonnage: 31
Lengte over stevens: 17,02
Breedte: 3,47
Holte: -
Ledige diepgang: -
Max. zeiloppervlak: 141,7m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2019


Waaksdom


Eigenaar: Ruud Vos te Nieuw Amsterdam
Domicilie: Joure
Schipper: Ulbe Rienksz Zwaga te Koufurderigge

Bouwjaar: 1913
Werf: Van der Werff, Langewijk, Drachten
Registratienummer: G 1345 N / G 5714 N / G 8345 N / A 23996 / HN 9549
Tonnage: 52
Lengte over stevens: 20,06
Breedte: 4,03
Holte: -
Ledige diepgang: -
Max. zeiloppervlak: 181,9m2
Gebruik: Wedstrijd
*afmetingen conform opgave schipper 2016


W芒ldwiif

W芒ldwiif
W芒ldwiif

Eigenaar/schipper: Tim Roosgeurius te Koostertille
Domicilie: Kootstertille

Bouwjaar: 1906
Werf: De Roos en Van der Meijden, Leeuwarden
Registratienummer: L 1006 N / L 1946 N
Tonnage: 42
Lengte over stevens: 20,25
Breedte: 3,52
Holte: 1,21
Ledige diepgang: -
Max. zeiloppervlak: 159,7m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2009


Welvaart

Welvaart
Welvaart

Eigenaar: Vereniging van Eigenaren sk没tsje Welvaart
               (VvESW) te Elahuizen
Domicilie: Elahuizen
Schipper: Tsjibbe van der Veer te Elahuizen

Bouwjaar: 1910
Werf: Wildschut, Gaastmeer
Registratienummer: S 968 N
Tonnage: 36
Lengte over stevens: 17,10
Breedte: 3,55
Holte: -
Ledige diepgang: 0,38
Max. zeiloppervlak: 145,7m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter


Westenwind

Westenwind

Eigenaar: Daan van der Meer, Bas Willering, Tom van der Meer,
               Alex van Westerlaak, Niek Verhoeff en Jan Niemeijer
               te Amsterdam
Domicilie: Amsterdam
Schipper: Daan van der Meer te Amsterdam

Bouwjaar: 1908
Werf: Van der Werf, Sneek
Registratienummer: S 873 N / G 5925 N
Tonnage: 33
Lengte over stevens: 19,68
Breedte: 3,56
Holte: 1,14
Ledige diepgang:
Max. zeiloppervlak: 159,0m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2009


Woeste 脜nne

Woeste 脜nne
Woeste 脜nne

Eigenaar: Sikke Heerschop
Domicilie: De Meern

Bouwjaar: 1909
Werf: Van der Werff, Buitenstvallaat, Drachten
Registratienummer: L 1162 N / G 5239 N
Tonnage: 42
Lengte over stevens: 20,12
Breedte: 3,64
Holte: 1,13
Ledige diepgang: 0,35
Max. zeiloppervlak: 164,4m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2001


Zeldenrust


Eigenaar: Merward Syperda te IJlst
Domicilie: Sneek

Bouwjaar: 1908
Werf: Van der Werf, Kootstertille
Registratienummer: L 1138 N / G 4520 N
Tonnage: 37
Lengte over stevens: 19,94
Breedte: 3,56
Holte: 1,05
Ledige diepgang: -
Max. zeiloppervlak: 160,1m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 1999


Zorg en Vlijt


Zorg en Vlijt

Eigenaar: Dirk Hengst/H2O Events bv te Zwolle
Domicilie: Heech

Bouwjaar: 1917
Werf: Van der Werf, Sneek
Registratienummer: S 1180 N / G 5848 N
Tonnage: 50
Lengte over stevens: 19,97
Breedte: 3,79
Holte: -
Ledige diepgang: 0,35
Max. zeiloppervlak: 170,7m2
Gebruik: Wedstrijd / Charter
*afmetingen conform opgave schipper 2017

Website van sk没tsje Zorg en Vlijt


Laatst gewijzigd op: 12 augustus 2020

ga naar onze facebookpagina