Overzicht onderzoeksbronnen

Duizenden professionals en amateurs doen onderzoek naar de geschiedenis van schepen, ook van sk没tsjes. Geregeld verschijnen, als resultaat daarvan, publicaties.
Een groot onderzoeksproject is de inventarisatie van Sicco van Albada uit Leeuwarden van vermeldingen van scheepsbouwers in allerlei archieven. A.T. van der Werff uit Luxemburg heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de genealogie van zijn scheepsbouwersfamilie.
Jelmer Kuipers en Koos Rademakers hebben op initiatief van Klaas Jansma gegevens ge茂nventariseerd voor o.m. het Sk没tsje Stamboek dat verder geoptimaliseerd is door Frits Jansen.

U kunt voor veel gegevens terecht bij het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek en Tresoar in Leeuwarden. U kunt ook aansluiting zoeken bij de Werkgroep Tuigerij en Documentatie van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig, of de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.

Maar voorop staat veel geduld hebben en initiatief nemen om via nazaten van/en (oud)eigenaren de gegevens boven water te krijgen.


Laatst gewijzigd op: 6 september 2015

ga naar onze facebookpagina