2015

Vrijdag 25 september
Het jeugdzeilen begon ook dit jaar bij het Sk没tsjemuseum in Earnew芒ld waar de kinderen werden ontvangen om 18:45 uur. Nadat iedereen op tijd aanwezig was begon Age Veldboom, na een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden secretaris van de Stichting Foar de Neiteam Jo Bosma, te vertellen over de historie van het sk没tsjesilen dat middels attributen in woord en beeld duidelijk werd gemaakt en met een mooi model sk没tsje werd uitleg gegeven over het zeilen op een platbodem. Want er zou deze avond gezeild worden. Er waren vier Fryske Boerepreamen beschikbaar gesteld met schippers Peter Toering, Jurjen Veldboom, Klaas Struiksma en Jarich Elgersma. Na een interactief vraag en antwoord rondje togen de kinderen gehuld in zwemvest naar de preamen. In elke pream kwam naast de schipper een bemanningslid om de schipper en kinderen te helpen. Op de motor werd er naar de S芒nemar gevaren waar de zeilen door de kinderen werden gehesen. 'Het was niet zwaar hoor', was de reactie van de jongens. Er stond echter bijzonder weinig wind. Hierdoor kon mooi uitleg gegeven worden over het zeilen met een pream. Bomend, in de inmiddels ingevallen duisternis, door de R芒nsleat en De Omlech werd op de motor via de 脹lekrite en it Wiid het Sk没tsjemuseum om ca. 21:00 uur weer bereikt waar de ouders hen opwachtte. De kinderen hadden kennis met elkaar gemaakt en waren een bijzondere ervaring rijker, zeilen in het donker.

Zaterdag 26 september
In de vroege ochtend was er al drukte alom in de haven van Grou. Voor de vrijwilligers werd koffie gezet aan boord van de 鈥榁rouwe Nieske鈥 en de rest van de schepen lagen of kwamen langszij en werden in gereedheid gebracht. De vrijwilligers waren om 08:00 uur aanwezig waar zij in een palaver bij gesproken werden over het verloop van de dag. De schippers ontvingen een indelingslijst waarop zij konden zien welk kind wanneer bij hem aan boord zat en welke G.W.S.-schouw aan hen was toebedeelt. Tevens welke vrijwilliger als bemanningslid op het sk没tsje 鈥榠t Lieuwke鈥 van Durk Bakker en Nije Sylpream 鈥楢lertec I鈥 van Andr茅 Hamstra mee moesten. Ook de wedstrijdcommissie werd samengesteld.
Vanaf 08:45 uur werden de 48 kinderen ontvangen aan boord. Allen waren opgetogen en voorzien van verplichte zwemvesten. Na een kort welkomstwoord van Eildert Meeter zette de vloot af richting De Burd. Een klein stukje begrenst en overzichtelijk water nabij het Pikmeer. Nadat iedereen aangemeerd was werd Pieter Meeter, SKS-schipper van Akkrum, door de kinderen ondervraagt. Enkele hadden zelfs een heel lijstje gemaakt en er waren pittige vragen bij die niet zouden misstaan in het Sk没tsjejournaal van Omrop Frysl芒n. Na het vragen uurtje werd de kinderen duidelijk gemaakt met welke schipper ze mee moesten om te gaan zeilen. In elke G.W.S.-schouw kwamen twee kinderen met een schipper. De overige kinderen werden verdeeld in het sk没tsje en pream. Er stond helaas ook nu weer heel weinig wind, zodat de wedstrijdjes in de G.W.S.-schouw op zich lieten wachten. Het sk没tsje en de pream voeren langzaam richting Pikmeer. Het was genieten op het water en bij het wachten op wind werden de kinderen voorzien van een pakje drinken en koekjes. Door het naderen van donkere regenluchten kwam er ook een zuchtje wind. Gelukkig bleef de regen uit. De wedstrijdbaan was uitgelegd bij een noordoostelijke wind. Bij het tien minuten schot werden de fokken voor 茅茅n minuut gestreken als eerbetoon aan de overleden secretaris van de St. Foar de Neiteam Jo Bosma. Daarna volgde eindelijk een wedstrijdje dat werd gewonnen door Bouwe de Groot met kids. Hiermee was de ochtend alweer voorbij. Op de 鈥榁rouwe Nieske鈥 was door de catering soep en broodjes met hamburgers klaar gemaakt welke heerlijk opgepeuzeld werden. Voor de vrijwilligers was er ook nog koffie. 鈥檚 Middags werden de kinderen uit de G.W.S.-schouwen verdeeld in het sk没tsje en pream. Nu gingen de andere kinderen wedstrijdjes varen in de G.W.S.-schouwen. Er stond inmiddels een aardig briesje waardoor er leuke duels uitgevochten konden worden in twee wedstrijdjes. Spannende duels die de kinderen tot uiterste concentratie brachten om de tegenstander maar voorbij te komen of voor te blijven. Het sk没tsje zeilde 鈥檚 middags tussen de wedstrijdsk没tsjes door op het Pikmeer, die daar om het Gouden Skipperke voeren. Echt cool man zo dichtbij de grote sk没tsjes te zijn. Tegen vijven kwam een ieder weer terug met de vloot bij het Theehuis in Grou. Alle kinderen ontvingen een medaille als aandenken en de enthousiaste kinderen werden door hun ouders opgehaald. Er werden meteen aan hen al grote verhalen uitgewisseld over de belevenissen van de bijzonder mooie dag. Voor de vrijwilligers was er op de 鈥榁rouwe Nieske鈥 een attentie en een nazit georganiseerd met een barbecue en een drankje. Ook de vrijwilligers waren dol enthousiast over het verloop van de dag.

Enkele schriftelijke reacties na afloop:

鈥淏edankt voor de leuke en goede organisatie van dit weekend. Onze jongens hebben enorm genoten van het weekend鈥.

鈥淥nze kinderen hebben een fantastisch weekend gehad! Bedankt Frits en collega鈥檚 voor de uitstekende organisatie鈥.

鈥淗et was hartstikke leuk鈥.

鈥淗et was helemaal top鈥.

鈥淔emke naar het jeugdzeil weekend geweest van het SKS en IFKS, het was geweldig. Femke heeft genoten鈥.


Terugblik jeugdzeilen 2015

Mede met dank aan Keimpe Jansma van Promofotos.nl voor de vele mooie foto's.

Age Veldboom geeft tekst en uitleg over platbodems bij het Sk没tsjemuseum in Earnew芒ld Aandachtige luisteraars Instappen in de Fryske boerepream en zeilen De ondergaande zon op de S芒nmar Er worden veel interessante vragen gesteld aan gastschipper Pieter Meeter (Akkrum) De vloot platbodems, groot en klein, vertrekt Nije Sylpream en Sk没tsje met jeugdige bemanningsleden Inzeilen onder begeleiding Strijken van de fok als eerbetoon aan de overleden secretaris van de Stichting Foar de Neiteam, Jo Bosma Natuurlijk zoveel mogelijk zelf doen, ook schipperen Genieten Klaar maken voor de start van een wedstrijdje Riemer Dijkstra geniet Nog even de laatste versnapering De wedstrijdcommissie. V.l.n.r. Eildert Kzn Meeter, Frits Jansen en Joop Spijkstra Start! Kruisrakje .... BAKBOORD! Even geen wind, dus vlaagje zoeken De schippers leren snel Net als bij het Sk没tsjesilen, Omrop Frysl芒n is er ook bij in de begeleiding met Johan Dijkstra en Rinus Woudstra Actie aan boord Zeiltrim checken Ja sommige genieten extra Mooie voorsprong op de vloot Toekomstige lierenman? Spannende finish Gezamelijk zeilend naar het ruime sop Zeilen in de Nije Sylpream, 'Alertec I' Koers uitzetten door de Tynje Er wordt over van alles gesproken tijdens het zeilen Oan dy fok! Top weekend! Meimeren over het water

Laatst gewijzigd op: 9 december 2016

ga naar onze facebookpagina